LBK – publicatie – onderzoek naar metaforen in beeld

Metaforen in Beeld

Onderzoeksrapportage Metaforen in beeld
door Toni Mazel

Doel van dit artikel is een bijdrage te leveren aan de theorie over beeldmetaforen en te laten zien hoe deze theorie kan worden toegepast in een concrete analyse en interpretatie van beeldmetaforen.

Voor de meesten van ons is de metafoor een stijlfiguur in literatuur en poëzie, waarbij bij twee zaken met elkaar vergeleken worden, ook wel: een beknopte vergelijking waarbij het woordje ‘als’ is weggelaten. In de klassieke metafoor ‘de mens is een wolf’, worden mens en wolf dezelfde eigenschappen toegedicht zoals ‘wreedheid’. van oorsprong is de metafoor een talig verschijnsel, esthetisch of retorisch ingezet. sinds 1980 wordt de metafoor — ‘twee termen die in wisselwerking met elkaar nieuwe betekenis creëren’ — beschouwd als een onmisbaar
cognitief instrument en niet langer als een louter esthetisch en retorisch stijlmiddel. de metafoor kan een boodschap concreter, beeldender en dus aantrekkelijker maken, abstracte begrippen kunnen vergeleken worden met concrete personen en voorwerpen, en het beeld in de metafoor maakt een efficiënte informatieoverdracht mogelijk, zoals in infographics. Beeldende kunst, vormgeving en reclame gebruiken vaak metaforen, bijvoorbeeld om associaties te leggen tussen een product en een gevoel.

Deze rapportage is het verslag van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het lectoraat Beeldende Kunst.

Te koop in de academie winkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs 1,50 euro voor studenten van AKV|St.Joost.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader; klik op: Zend email naar het lectoraat
of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)