LVR – publicatie – visible language

Visual metaphors in user support

Het lectoraat Visuele Retorica (Karel van der Waarde) stelde in samenwerking met Piet Westendorp (TU Delft) & Sharon Poggenpohl (Hong Kong) een speciaal nummer van het tijdschrift Visible Language samen

Meer informatie:

Waarde, K. van der en Westendorp, P. (2007). Visual metaphors in user instructions. Visible Language, 41(3)

Editor:

Visible Language
e: vl@id.iit.edu
Rhode Island School of Design
Graphic Design Department
2 College Street
Providence, Rhode Island 02903