LVR – 13 juni – seminar

Op verzoek van de organisatie van het Graphic Design Festival Breda (GDFB) ontwikkelde lector Karel van der Waarde het thema voor het navolgend seminar:

Characters: Personality & Design
plaats: graphic design museum / Boschsstraat 22, Breda
tijd: vrijdag 13 juni van 9.00 tot 18.00 uur

toegangsprijs: € 100,00 (studentenkorting 50%)

i.s.m. AKV|St.Joost (lectoraat visuele retorica), BNO.
Het verband tussen de persoonlijkheid van de ontwerper en zijn praktijk is het onderwerp van ‘Character: Personality & Design’ tijdens GDFB 2008. Een kenmerk van het grafisch ontwerpen is dat de ontwerpers bezeten zijn door hun werk. Eigen fascinaties en interpretaties zorgen voor steeds andere ontwerpen.

Hoe gaat de ontwerper om met de invloed van zijn persoonlijkheid in de ontwerp-praktijk? En de veranderingen in de praktijk? Zowel op technisch, creatief en zakelijk niveau is de ontwerper afhankelijk van zijn persoonlijkheid. De sterke relatie tussen persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkelingen van vakgebied is het thema van het seminar.

Grafisch ontwerpers moeten voortdurend kiezen welke activiteiten ze ondernemen. Door keuzes te maken worden grenzen verlegd: de persoonlijke grenzen, de grenzen van de verwachtingspatronen van opdrachtgevers, en de grenzen van het vakgebied.

Het seminar laat niet de ontwerpers zelf aan het woord, maar mensen die ‘grafisch ontwerpen’ vanuit een specifiek perspectief bekijken.Doel van iedere spreker is om huidige stand van zaken te laten zien: niet om definitieve uitspraken te doen. Het aanbod van sprekers laat de verscheidenheid aan invalshoeken zien.

Persoonlijk contact tussen sprekers en publiek is van belang, maar het seminar wil ook onderling contact stimuleren. Sprekers en deelnemers worden uitgenodigd deel te nemen aan BookSwop, een ruilbeurs van publicaties in eigen beheer.

MELD JE NU HIER AAN!

Het programma op 13 juni bestaat uit:
10.00 – 10.15 uur
ontvangst door Peter Rijntjes, directeur Beyerd en gastheer van de dag.

10.15 – 10.45 uur (ovb)
‘Design’ in kaart brengen. De Design Council (London) presenteert een recent onderzoek waaruit blijkt welke activiteiten horen bij de paktijk van een grafisch ontwerper.

11.00 – 11.45 uur (ovb)
Een forum discussie met 4 opdrachtgevers (Willem Koch – directeur Communicatie TNT, Nathalie de Vries – spoorbouwmeester NS, Ies Hoogland – oud director branding KLM en Hans Lensvelt – Moooi) over de vraag: Bepaalt de persoonlijkheid van de ontwerper de termijn, de wijze en het resultaat van een samenwerking?

12.00 – 12.30 uur
Grafisch ontwerpen in Breda?
Karel van der Waarde (lector visuele retorica AKV|St.Joost) deed een inventarisatie. Hieruit blijkt dat er in Breda ongeveer 200 bedrijven zijn die ‘grafisch ontwerpen’ als belangrijkste bron van inkomsten hebben. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in criteria, ontwerpmethodes en activiteiten van deze ontwerpbureaus? De persoonlijkheid van de ontwerper – interesses, kennis, ervaring – en de relaties met opdrachtgevers zijn van grote invloed op de criteria, methode en activiteiten.

12.30 – 13.30 uur
Lunch in het cafe van de Beyerd. Tijdens de lunch presenteert BNO het onderzoek ‘Hoe lang is een ontwerper’. Hieruit blijkt de invloed van de persoonlijke keuzes op het visuele resultaat.

13.30 – 14.00 uur
Mieke Gerritzen bespreekt het fenomeen van de ontwerper als autonoom kunstenaar. Wat is het verschil tussen toegepaste en autonome vormgeving? Teun Castelijn laat zien hoe hij grafisch ontwerp gebruikt als tool voor beeldende kunst.

14.15 – 14.45 uur
Robin Uleman laat zien hoe de ontwerper betrokken kan zijn bij de inhoud van een opdracht. De ontwerper als redacteur kruipt in de huid van de opdrachtgever, geen aannames, maar scherpe vragen.

15.00 – 15.45 uur
Het tijdschrift ITEMS interviewt vijf jonge ontwerpers over hun ervaringen in het beroepsveld, nadat ze onder de noemer ‘veelbelovend’ afstudeerden.

16.00 – 16.30 uur
Lezing van Ji Lee (bubble project) over het sociaal engagement van de ontwerper. Als de praktijk aan de persoonlijkheid is gekoppeld, waarom zou een ontwerper dan geen persoonlijke boodschap verkondigen?

16.30 – 17.30 uur
Afsluiting seminar en ruilbeurs door Peter Rijntjes. Borrel in het cafe.

Alle presentaties zijn rijk geïllustreerd: ongeveer 1 beeld per minuut spreektijd. De lezingen duren maximal 25 minuten. Gevolgd door 5 minuten vragenvuur. De voertalen zijn Nederlands en Engels.