LBK – 9 november 2008 – Hermeslezing

Op 9 November 2008 organiseert het lectoraat Beeldende Kunst in samenwerking met het Hermes businessnetwerk in ‘s-Hertogenbosch de tweede Hermeslezing. Spreker is de engelse kunstenaar Liam Gillick.

Maybe it would be better if we worked in groups of three?

In zijn lezing spreekt Liam Gillick (UK 1964) over het discursieve kunstmodel zoals zich dat in kunst van de afgelopen twintig jaar ontwikkeld heeft. Dit model kenmerkt zich door een open (en tegelijk kritische) oriëntatie op de maatschappelijke context van de kunst. Interdisciplinariteit, samenwerking en een nadruk op het proces zijn daarnaast de meest opvallende eigenschappen. Gillick plaatst dit model tegen de achtergrond van de naoorlogse verzorgingsmaatschappij, met haar ‘zachte’ organisatievormen en samenwerkingsverbanden. Ook ziet hij een relatie met ontwikkelingen in de Scandinavische autoindustrie van de jaren zeventig, toen teamwork en zelforganisatie werden geïntroduceerd en geestdodende vormen van lopendebandwerk afgeschaft. Zijn tekst is te beschouwen als een zoektocht naar het ‘culturele DNA’ dat deze artistieke en sociaal-economische fenomenen met elkaar gemeen hebben.

“In the Volvo factory you can see trees while you are making cars. But you are still making cars, never taking a walk in the woods. Where are the models for contemporary art production in the recent past?”

Het werk van Gillick en andere kunstenaars van zijn generatie wordt wel gevat onder de controversiële term ‘relationele esthetiek’. Gillicks Hermeslezing is in zekere zin te beschouwen als een herdefiniëring van deze artistieke tendens, maar dan in zijn eigen termen en onder zijn eigen voorwaarden.

> lees meer over Liam Gillick en over de lezing via:
www.hermeslezing.nl