LVR publicatie – reader semiotiek

readersemiotiekcover

Reader semiotiek
samenstelling Anke Coumans

De semiotiek leert de ontwerper de ander bij de communicatie te betrekken. Het kan de ontwerper leren de ander te incorporeren binnen het scheppingsproces door hem of haar de blik van de aanschouwer te geven en vervolgens vanuit een metapositie op deze blik te reflecteren. In die zin rekent de semiotiek af met het romantisch kunstenaarsideaal dat het kunstwerk in zijn schepper verankert. De semiotiek laat zien hoe het beeld verankerd is in een culturele context van andere beelden.

Bovendien kan de semiotiek het spreken van de ontwerper over zijn werk ondervragen en hierdoor in beweging brengen. Het belang dat de semiotiek bovendien hecht aan de terugkoppeling van betekenis naar het zichtbare kunstwerk maakt het mogelijk waardeoordelen te herleiden tot de zaak waarop zij betrekking hebben door simpele vragen als ‘Wat maakt dat je dit zegt?’ en ‘Waartoe is je oordeel te herleiden?’ De semiotiek leert zorgvuldig te zijn. Zorgvuldig in het kijken en zorgvuldig in het oordelen. Dit is van groot belang binnen het kunstonderwijs en in een ontwerppraktijk waar een cultuur heerst van snelle (intuïtieve) oordelen.

Inhoud:

tomás maldonado
communication and semiotics
pagina 69-78 uit:
Vierteljahresbericht der Hochschule für Gestaltung Ulm 5
Ulm: Hochschule für Gestaltung 1959

roland barthes
retorica van het beeld
pagina 34-39 uit:
Skrien 117
Amsterdam: Stichting Skrien 1982

simon mari pruys
norm en vorm
pagina 77-91 uit:
De nieuwe onzakelijkheid – designkritiek
Amsterdam: Meulenhoff 1971

eric de kuyper
de vakman en de semioticus
uit het symposium semiotiek op 19 en 20 september 1988:
Van mysterie naar mediamachine
Breda: akv|St.Joost 1988

robin kinross
semiotics and designing
pagina 190-198 uit:
Information design journal 4/3
Amsterdam: Information design journal limited 1986

mihai nadin
design and semiotics
pagina 418-436 uit:
Semiotics in the individual sciences
Bochum: Brockmeyer 1990

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 3,00 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader; klik op: Zend email naar het lectoraat
of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)