LFO – publicatie – reader the past in the present

lfoPIPcover

reader the past in the present
samenstelling Frank van der Stok

Het Nederlands Fotoarchief (nfa, thans de afdeling collecties van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam) startte eind 1998 het jaarlijks terugkerende lezingenprogramma The Past in the Present om de rol, positie en invloed van historische beelden in de actuele kunst‑ en fotografiepraktijk nader te onderzoeken. In de eerste jaren vooral bedoeld om het debat over de betekenis van archiefbeeld en found footage binnen uiteenlopende kunstuitingen op gang te brengen, verruimde het programma zich gaandeweg naar een discussie over beeldvorming en historisch bewustzijn, waarbij het (her)gebruik van historisch beeld niet noodzakelijkerwijs centraal staat. Tegelijkertijd breidde het lezingenprogramma zich in de loop der jaren uit met opdrachten aan kunstenaars/fotografen, tentoonstellingen en publicaties en werd het vanaf 2004 bovendien een onderdeel van het lesprogramma aan de masteropleiding fotografie aan akv|St. Joost, Breda.
Deze reader bundelt zes teksten die dit betrekkelijk nieuwe onderwerp inbedden in een ruimer theoretisch kader en bevat daarnaast ook een uitgebreide case-study. Vanuit verschillende invalshoeken wordt door de auteurs ingegaan op de vraag naar de manier waarop (een) geschiedenis wordt weergegeven. De samensteller beoogt hiermee geen uitputtende analyse of een volledig overzicht van bestaande standpunten en visies, maar wil graag een aanzet geven tot nadere verdieping en heldere standpuntbepaling van de lezer.

Inhoud:

frits gierstberg
the big history quiz
pagina 44-57 in:
Reflect #7 – Questioning history
Rotterdam: NAi Publishers 2008

okwui enwezor
archive fever
pagina 11-51 in:
Archive fever. Uses of the document in contemporary art
New York/Göttingen: ICP/Steidl Publishers 2008

frank van vree
de sensatie van het beeld
pagina 60-71 in:
De plaatjesmaatschappij. Essays over beeldcultuur
Rotterdam: NAi Publishers/nfi 2003

ine gevers
beelden die om voltooiing vragen
pagina 84-102 in:
Reflect #4 – Documentaire nu!
Rotterdam: NAi Publishers 2005

frank van der stok
denkbeelden
vertaalde versie van pagina 104-118 in:
Reflect #7 – Questioning history
Rotterdam: NAi Publishers 2008

david levi strauss
a sea of griefs is not a proscenium
pagina 79-105 in:
Between the eyes. Essays on photography and politics
New York: Aperture Foundation 2005

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 3,00 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader; klik op: Zend email naar het lectoraat
of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)