LBK – 8 oktober – bijdrage Studium Generale

signatuurh

Voordracht over signatuur
als onderdeel van studium generale 2009
Erik Hagoort – lid kenniskring lectoraat Beeldende Kunst
8 oktober 2009
akv | St. Joost ‘s-Hertogenbosch
Onderwijsboulevard 256 – Centraal Auditorium K22 – 14.00 u

Toelichting bij het thema
De Amerikaan Richard Prince begon eind jaren zeventig met het fotograferen van gepubliceerde reclame en hij presenteerde dit herfotograferen als zijn eigen werk. Prince (en andere kunstenaars die tot de zogenaamde appropriation art worden gerekend) beperkte het kunstenaarschap tot een daad van toe-eigening, waarmee ook die daad een handschrift werd en auteurschap een andere lading kreeg. De vraag is echter welke precies, zeker tegen de achtergrond van dat andere belangrijke adagium van de twintigste eeuw: kunst moet origineel zijn, authentiek, kunst en vormgeving dienen een eigen handtekening te bezitten. Maar wat betekenen de begrippen ‘originaliteit’ en ‘vernieuwing’ nog in onze citeercultuur? Moeten ze verdedigd worden tegen wat sommigen zien als de decadentie en vervlakking van recycling of moeten we juist doorgaan de mythe van het autonome kunstwerk te ontmantelen? Bouwt niet ieder werk voort op wat anderen hebben gemaakt, waarbij wordt geput uit een eindeloos publiek domein? Is het dan niet vreemd dat een werk niet te sterk mag refereren aan een voorgaand werk? Bovendien: is de notie van een autonome avant-gardecultuur niet achterhaald in een wereld waarin handschrift digitaal geworden is en beelden uit de geschiedenis van kunst en vormgeving vrij op het net circuleren. Maar: als originaliteit niet langer het fundament is van de kunst, wat is het dan wel? Zo bekeken staan we op de grens van een nieuw tijdperk waarin het proces van toe-eigenen, recyclen en remixen op volle snelheid doorraast, waar werelden versmelten, waar verschillende media dezelfde gedaante aannemen, waar cultuur steeds meer hybride wordt. Tijd voor reflectie!