LVR – 1 febr – visiting professor

Mw Dr Carla Spinillo is van 1 februari t/m 31 juli 2010 te gast bij het lectoraat Visuele Retorica van AKV St. Joost. Mw Spinillo is verbonden aan het department Visual Communication van the Federal University of Parana, Brazil (UFPR). Zij onderzoekt de situatie van patiënteninformatie in Brazilië en de EU, met speciale aandacht voor medicijnenbijsluiters. In dit onderzoek werkt zij samen met lector Dr. Karel van der Waarde.