LFO – 23 november – studiedag Foto & Industrie

De Schoorsteen moe(s)t roken
Studiemidddag over bedrijfsfotoboeken onder regie van Bart Sorgedrager

LOCATIE
Auditorium van museum SM-s in ‘s-Hertogenbosch
23 november 2010 – 13.30 – 17.00 u

SPREKERS
Bart Sorgedrager, Gerry Badger, Mirelle Thijsen, Flip Bool en Reynoud Homan

INTRODUCTIE OP THEMA
De viif sprekers behandelen geschiedenis, aard en verschijningsvorm van
bedrijfsfotoboeken. En tonen vele voorbeelden. Alle bezoekers ontvangen
na afloop de reader Fotografie en Industrie met speciaal geschreven
bijdrages van Bart Sorgedrager en Wibo Bakker (ism fonds BKVB).

In de pauzes hebben deelnemers toegang tot de overzichtstentoonstelling
Point and Shoot die museum SM’s organiseert in het kader van de derde
Hermeslezing door Martha Rosler op 14 november in het Provinciehuis.
Zie: http://www.hermeslezing.nl

Programma studiemiddag

13.30-13.45 Flip Bool
Welkomstwoord en inleiding

13.45-14.30 Bart Sorgedrager
De schoorsteen moe(s)t roken

14.30-15.00 Mirelle Thijsen
Analyse van WERK vandaag: van baanbrekend bedrijfsfotoboek tot onorthodox jaarverslag. Conceptuele documentaire en de representatie van mensen aan het werk.

15.00-15.20 Pauze

15.20-16.20 Gerry Badger
Point of sale. The company photobook [werktitel]

16.20-16.50 Reynoud Homan
De blik van de buitenstaander

16.50-17.00 Bert Haanstra
Glas (vertoning documentaire)

De toegang tot deze studiedag is gratis, maar inschrijven is verplicht. Er zijn 125 zitplaatsen beschikbaar. Toekenning op volgorde van binnenkomst. Zend uw naam en adresgegevens naar het lectoraat onder vermelding “verzoek deelname studiedag 23 november”.

Heeft u vragen over deze studiedag: Zend email naar het lectoraat
of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)

BEKNOPTE CV SPREKERS
Bart Sorgedrager: documentair fotograaf. Studeerde aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Tracht in zijn foto’s aan de hand van de geschiedenis de ontwikkelingen van vandaag te duiden.

Hij maakt onder andere een serie over het leven van geëmigreerde Nederlanders in Brazilië, fotografeert restanten van de infrastructuur van de koude oorlog, maakt een boek over de ijzergieterijen langs de Oude IJssel, en legt de aftakeling en de renovatie van het Olympisch Stadion in Amsterdam vast. Er verschenen een tiental boeken van hem.

Industriele gedenkboeken van Bart Sorgedrager: Mensenstroom (1997), De Kruitfabriek in Muiden 1702–1904, De Ritmeester 1887-2005, De Unileverfabriek in Delft 1884 – 2008, De Unileverfabriek in Loosdrecht en De Unileverfabriek in Vlaardingen.

Gerry Badger is a photographer, architect, and photographic critic. He has written extensively for the photographic press, and has curated a number of exhibitions, including ‘The Photographer as Printmaker’ (1980) for the Arts Council of Great Britain, and ‘Through the Looking Glass: Post-war British Photography’ (1989) for the Barbican Arts Centre, London.

His own work is in a number of public and private collections, including The Museum of Modern Art, New York, The Victoria and Albert Museum, The Arts Council Collection, and The Bibliothèque Nationale, Paris.

He has written introductory essays to many photographic monographs, including those of such photographers as Stephen Shore, John Gossage, Martin Parr and Chris Killip. Among his books are ‘Collecting Photography’ (2002), ‘The Genius of Photography’ (2007), and (with Martin Parr), ‘The Photobook: A History’ (2 vols., 2004 and 2006), winner of the Kraszna Krausz Prize in 2007.

Mirelle Thijsen is kunsthistorica, tentoonstellingsmaker, publicist en onafhankelijk onderzoeker op het gebied van de cultuurgeschiedenis van de fotografie. Zij onderzoekt in het bijzonder de representatie van WERK in fotoboeken en op welke manier bedrijven in Nederland, met fotografie als voertuig, hun zelfbeeld creëren. Van 2005 tot 2007 was zij voorzitter van de masteropleiding Photographic Studies aan de Universiteit Leiden. In 2010 maakt zij een serie webfilms over documentairefotografen met een onderzoekende houding in opdracht van DUTCH DOC (Fonds BKVB). Volgend jaar opent zij een Researcher in Residence (RiR) in de Zuidelijke Vogezen in Frankrijk http://www.iphor.nl/rir/.

afbeelding: Schwarz auf Weiss, 50 jahre Geha, Darmstadt, Hoppenstedts Wirtschafts Archiv GMBH, 1968, pagina 64-65