LVR – publicatie – reader onderzoek grafisch ontwerpen

Reader onderzoek grafisch ontwerpen
Samenstelling: Karel van der Waarde

Het doel van deze reader is om onderzoek op het gebied van het grafisch ontwerpen nauwkeurig te omschrijven. Onderzoek door een ontwerper leidt tot een visueel prototype, onderzoek van het ontwerpen zelf tot nieuwe kennis over het vakgebied. Zes artikelen laten het ontstaan, de huidige praktijk en een mogelijke toekomst zien.

Inhoud:

Christopher Frayling
Research in Art and Design
pagina 1-5 uit:
Royal College of Art Research Papers Volume 1, nummer 1
Londen: Royal College of Art 1993/4

Dit artikel introduceert de relaties tussen ‘kunst, vormgeving en onderzoek’. Het artikel opent de discussie en beschrijft met behulp van ‘stereotypen’ hoe deze relaties zich ontwikkeld hebben. Het artikel geeft ook aan dat discussies over dit onderwerp een lange traditie hebben.

Bruce Archer
The Nature of Research
pagina 6-13 uit:
Co-design interdisciplinary journal of design (1995)
Het originele tijdschrift is zo goed als verdwenen. Prof Chris Rust heeft in 2009 een nieuwe tekstversie gemaakt.

Het artikel is een eerste poging om de verschillen tussen onderzoek over de praktijk (about practice), onderzoek voor een praktisch doel (for the purpose of practice) en onderzoek door praktisch werk (through practice) te beschrijven. Volgens Bruce Archer is onderzoek: ‘a systematic inquiry whose goal is communicable knowledge’. Het laat de discussie zien die rond 1995 in de Royal College of Art in Londen gevoerd werd.

Sharon Poggenpohl
Questions – an approach to Design Research
pagina 143-151 uit:
Doctoral Education in design: Foundations for the future
Staffordshire: Staffordshire University Press 2000

Het artikel toont het belang van het nauwkeurig formuleren van onderzoeksvragen in ontwerp-onderzoek. Sharon Poggenpohl geeft twee voorbeelden van hoe een algemene vraag specifieker kan worden geformuleerd. Deze manier van werken is in de onderwijspraktijk effectief gebleken en is gebaseerd op zowel praktische karakteristieken van een onderwijsinstituut als een solide theorie.

Peter Storkerson
How to develop Basic Research in Communication Design
Presentatie voor de conferentie van de Design Research Society Lissabon 2006

Dit artikel beschrijft een systematische manier waarop onderzoek en theorie in het vakgebied van de visuele communicatie kunnen worden uitgevoerd. De ‘stap-voor-stap’ beschrijving kan als leidraad gebruikt worden. Peter Storkerson toont echter vooral aan dat het nodig is om fundamenteel na te denken over de aannames die aan een onderzoek voorafgaan.

Chris Rust
Unstated Contributions
pagina 69-76 uit:
International Journal of Design
International Journal of Design (www.ijdesign.org) 2007

Chris Rust laat – voornamelijk door voorbeelden te bespreken – zien dat ‘tacit knowledge’ op verschillende manieren gebruikt wordt in de kunst, in het ontwerpen en in de wetenschap.
De samenwerking tussen deze disciplines levert nieuwe inzichten op die – elk vanuit de eigen discipline – leiden tot nieuwe activiteiten. Echter om als ‘onderzoek’ te voldoen moet er aan vier voorwaarden voldaan worden:
1 Het onderwerp moet beschreven worden met een motivatie waarom het onderzocht moet worden.
2 De huidige context en de historische ontwikkelingen moeten beschreven worden.
3 Zowel methode als methodologie moeten duidelijk zijn.
4 De bovengenoemde drie facetten moeten zo gepresenteerd worden dat anderen het onderzoek kunnen volgen en begrijpen. Elke vorm van presenteren die dit mogelijk maakt is toegestaan.

Kees Dorst
Design Research: a Revolution-waiting-to-happen
pagina 4-11 uit:
Design studies 29 (1)
Amsterdam: Elsevier 2008

Het artikel houdt de huidige stand van het ontwerp-onderzoek kritisch tegen het licht en concludeert dat drastische veranderingen nodig zijn. Kees Dorst laat zien dat het ook voor onderzoekers van het ontwerpen lastig is te bepalen wat de grenzen van het vakgebied zijn. Hij stelt voor om twee nieuw afgebakende terreinen te onderzoeken:
1 onderlinge verschillen tussen ontwerpers
2 de ontwerppraktijk zelf.

Totaal 58 pagina’s

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 3 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader; klik op: Zend email naar het lectoraat
of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)