LBK – reader ervaring en beleving – deel 2

Reader Ervaring en beleving – deel 2
Samenstelling Erik Hagoort, Camiel van Winkel

Kan kunst ons nog iets doen ervaren en beleven dat er toe doet? Die vraag ligt aan de basis van elke tekst in deze reader. Geen van de auteurs geeft op die vraag onomwonden antwoord met een volmondig ja. maar zelfs de meest voorzichtige en sceptische onder hen sluiten niet uit dat kunst toch een vermogen heeft om ons te raken.

Inhoud:

Umberto Eco
The poetics of the open work
pagina 1-23 uit:
Opera aperta
Milaan: Bompiano, 1962

Allan Kaprow
The education of the un-artist, part I
pagina 97-109 uit:
Essays on the Blurring of Art and Life
Berkeley/London: University of California Press, 1993

Michel de Certeau
‘Making do’: uses and tactics
pagina 29-42 uit:
The Practice of Everyday Life
Berkeley: University of California Press, 1984

Nicolas Bourriaud
Relational form
pagina 11-24 uit:
Esthétique relationnelle
Dijon: Les presses du réel, 1998

Claire Bishop
Antagonism and relational aesthetics
pagina 51-79 uit:
October nr. 110 (2004)

Grant Kester
Dialogical practices
pagina 89-123 uit:
Conversation Pieces:
Community and Communication in Modern Art
Berkeley: University of California Press, 2004

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 3 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader; klik op: Zend email naar het lectoraat
of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)