LBK – publicatie – reader vorm, inhoud, medium – deel 1

Reader Vorm, inhoud, medium – deel 1
Samenstelling Bas van den Hurk, Camiel van Winkel

In deze tweedelige reader is een aantal kunsttheoretische en kunstkritische teksten samengebracht over de begrippen medium, vorm en inhoud. De kernvragen van deze reader zijn de volgende: Wat is de betekenis van vorm en inhoud voor een beeldend kunstwerk? Hoe verhouden zij zich tot elkaar? En welke rol speelt het medium in de relatie tussen inhoudelijke en formele aspecten van de kunst?

Inhoud:

Immanuel Kant
Kritiek van het oordeelsvermogen (1790)
pagina 91-99 uit:
Kritiek van het oordeelsvermogen
Amsterdam: Sun, 2009

Walter Benjamin
Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid (1936)
pagina 10-23, 30-41 uit:
Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid en andere essays
Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2008

Clement Greenberg
Towards a newer laocoön (1940)
pagina 23-38 uit:
Clement Greenberg. The Collected Essays and Criticism, Volume 1: Perceptions and Judgments, 1939-1944
Chicago/London: University of Chicago Press, 1988

Marshall McLuhan
Understanding Media (1965)
pagina 3-6 uit:
Understanding Media
London: Taylor & Francis Ltd, 2001

Susan Sontag
Against Interpretation (1964)
pagina 95-104 uit:
A Susan Sontag Reader
Harmondsworth: Penguin, 1983

Donald Judd
Specific Objects (1966)
Pagina 115-124 uit:
Donald Judd: Complete Writings 1975-1986
Eindhoven: Van Abbemuseum, 1987

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 3 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader stuur dan een mail naar caradt@avans.nl of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)