LVR – publicatie – reader visuele stijlfiguren

Reader Visuele stijlfiguren
Samenstelling: Renske van Enschot

De zwaan in de KLM-reclames en de slogan ‘Heerlijk Helder Heineken’ zijn allebei voorbeelden van stijlfiguren, waarbij de boodschap (bijvoorbeeld ‘Heineken is lekker’) op een creatief afwijkende manier wordt gebracht. Stijlfiguren zijn ondermeer in reclame aan de orde van de dag. En niet zonder succes. Hun afwijking trekt de aandacht, het verwerken ervan is plezierig, en dat werkt bijvoorbeeld door in een positieve waardering voor de afzender.
Stijlfiguren werden en worden vaak opgedeeld in twee complementaire groepen: schema’s en tropen. Schema’s wijken af op het niveau van de vorm van de boodschap (bijvoorbeeld de herhaling van de H’s in ‘Heerlijk Helder Heineken’). Tropen wijken af op het niveau van de inhoud van die boodschap (de zwaan in de KLM-reclames als metafoor voor het vliegtuig).
Van oorsprong is het begrip ‘stijlfiguur’, en ook de opdeling in schema’s en tropen, voorbehouden aan de verbale modus. Maar tegenwoordig wordt dit concept ook vertaald naar de visuele modus, en met succes. Wel is er discussie over het bestaan van visuele schema’s.
Deze reader gaat uitgebreid in op stijlfiguren, hun opdeling in schema’s en tropen, hun effecten, de vertaling naar de visuele modus, de problemen van het visuele schema en de daarvoor aangedragen oplossingen.

Hans Hoeken, Jos Hornikx en Lettica Hustinx
Documentontwerp en experiëntiële verwerking
pagina 183-190 uit:
Overtuigende teksten. Onderzoek en ontwerp
Bussum: Coutinho 2009

Edward F. McQuarrie en David Glen Mick
The contribution of semiotic and rhetorical perspectives to advertising
pagina 203-209 uit:
Persuasive imagery
Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum 2003

Alfons Maes en Joost Schilperoord
Schemes and tropes in visual communication
pagina 67-74 uit:
Discourse, of course
Amsterdam: John Benjamins 2009

Kai-Yu Wang en Laura A. Peracchio
Reading pictures
pagina 211-214, 218-219 uit:
Go figure! New directions in advertising rhetoric
Armonk, New York, London, England: M.E. Sharpe 2007

Margot van Mulken
Terug naar Barthes
pagina 32-36 uit:
Tekstblad #3 2003
Bussum: Coutinho 2003

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 3 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten vanAvans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader stuur dan een mail naar caradt@avans.nl of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)