LOK – 20 april – symposium Landelijk Overleg Kunstlectoraten

Doing Diderot: new visions on making in the arts
Symposium over het ‘maken’ in de kunsten, over ambacht, vakmanschap en onderzoek.
Arnhem, 20 april 2011

Doing Diderot: New views on making in the arts is een symposium over de hernieuwde belangstelling voor het maken in de kunsten. Centrale gast is de gelauwerde Amerikaanse socioloog Richard Sennett (VS 1943). De theorie die hij beschrijft in het boek De ambachtsman. De mens als maker (2008), vormt het uitgangspunt van de dag. Hierin roept hij op tot een herwaardering van het vakmanschap. Hij refereert daarbij aan Diderots beroemde Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonnée de l’art et métiers, waarin het maakproces van de vakman in tekst en beeld centraal staat. Sennett onderzoekt het verband tussen hoofd en handen, tussen denken en doen. Elke vaardigheid veronderstelt volgens hem zowel lichamelijke oefening als verbeeldingskracht.
Richard Sennett schrijft over de stad, de arbeid en de cultuur. Hij geeft les in sociologie aan de New York University en aan de London School of Economics.

Aanleiding symposium
Met de introductie van lectoraten gaat er veel veranderen in het kunstonderwijs. Niet langer zijn kunstvakscholen uitsluitend onderwijsinstellingen; het doen van onderzoek krijgt ook steeds meer aandacht. Het belang van dit onderzoek vloeit onder meer voort uit veranderingen in de kunstpraktijk. Voor de inrichting van het kunstonderwijs heeft dit zowel inhoudelijke als praktische gevolgen. De kunstlectoraten spelen – idealiter – een sleutelrol bij het realiseren van onderwijs vernieuwing. Om deze rol te kunnen spelen, is het nodig onszelf voortdurend te ondervragen over de rol en betekenis van zowel onderzoek als theorie in het kunstvakonderwijs.

In de conferentie zullen we ons bezighouden met de verschillende wijzen waarop het nieuwe maken zich in de diverse artistieke praktijken manifesteert. Op grond van welke premissen werken huidige kunstenaars, ontwerpers, musici, dansers, acteurs et cetera aan het maken nu arbeid als een nieuwe vorm van dienstbaarheid wordt geherintroduceerd? Zijn de kunsten hiermee ook meteen dienstbaar en keert het edele vak terug? Of is een theorie van het maken het geheel van ideeën waarmee het maken zijn werken vertoont of inschrijft in de wereld?

De terugkeer van de kunstenaar als ambachtsman/vrouw
Door de kunstenaar als ‘maker’ op te vatten, is het mogelijk nieuwe inhoud te geven aan het dualisme van theorie en praktijk. Sterker, de vruchtbaarheid van dit dualisme zelf kan ter discussie worden gesteld. In zijn boek De ambachtsman. De mens als maker (2008) onderzoekt Richard Sennett het verband tussen hoofd en handen, tussen denken en doen. Elke vaardigheid veronderstelt volgens hem zowel lichamelijke oefening als verbeeldingskracht. Het conceptuele kader dat hij ontwikkelt, leent zich bij uitstek voor deze LOK-conferentie.
Drie basale talenten vormen volgens Sennett het fundament van vakmanschap:
1) de kunst om te lokaliseren
2) de kunst om te bevragen en
3) de kunst om uit te breiden (Sennett, 2008: 309).

Programma – 20 april 2011

Kenniskringen lectoraten (op uitnodiging)
10.00 – 10.30 u – koffie, thee
10.30 – 13.00 u – ateliers
13.00 – 14.00 u – lunch
Locatie: Luxor Live, Willemsplein 10, Arnhem

Publiek parallelprogramma (intekenen via dacapo@artez.nl)
11.30 – 13.00 u – lezing doorThijs Lijster en kunstenaarspresentatie door Hedwig Houben.
Taal: Nederlands
Locatie: ArtEZ Auditorium, Oude Kraan 26, Arnhem

General programme (for research groups and public)
14.00 – 15.00 u – lezing Richard Sennett
15.00 – 15.30 u – discussie
15.30 – 16.00 u – pauze
16.00 – 17.30 u –  ‘dialogues with Diderot’: 6 essays van 5 minuten door geselecteede deelnemers van diverse kunstdisciplines rond het onderwerp: “wat zijn de gevolgen van de geschetste ontwikkelingen voor het kunstonderwijs?”
Taal: Engels
Locatie: Luxor Live, Willemsplein 10, Arnhem

reserveren van plaatsen op volgorde van inschrijving via: dacapo@artez.nl
Maximaal 200 plaatsen beschikbaar. Uitsluitend toegang na mailbevestiging van uw reservering.

Het symposium wordt georganiseerd door een groep kunstlectoraten verenigd in het Landelijk Overleg Kunstlectoraten (LOK). Gastheer is het lectoraat Theorie in de Kunsten van Artez Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem.

Meer informatie via: http://doingdiderot.blogspot.com/
Of neem contact op met lector Flip Bool via het secretariaat van het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving van AKV|St Joost via telefoon: 088 5 257 370 of email: secretariaat.EKV@avans.nl

Foto verantwoording:
Portait of Denis Diderot – Louis Michel van Loo
Portait of Richard Sennett – Thomas Struth