LBK – publicatie – Valery Proust Museum / White Cube Fever

Publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling

De tentoonstelling Valéry Proust Museum/White Cube Fever is geen reguliere groeps- of thematentoonstelling, maar een environment samengesteld uit werken van verschillende kunstenaars, zowel recente als oudere. De tentoonstelling is gebaseerd op het idee van het onvermijdelijke verdwijnen van de  kunst in de museale leegte.

Valery Proust Museum / White Cube Fever
46 x 61 cicero (circa 208 x 275 mm)
48 pagina’s selfcover
ISBN 978-90-76861-26-5

bestellen: 14 euro + verzendkosten
verkrijgbaar voor HBO-studenten en -medewerkers: 5 euro via verkoopbalies AKV | St. Joost

Meer info over de publicatie of bestellingen?
Expertisecentrum Kunst en Vormgeving
Tel. 088 5 257 370 (ma/di/wo) – Wilma Diepens
caradt@avans.nl

Colofon/Colophon
Een samenwerking tussen het lectoraat beeldende kunst van AKV|St.Joost (Avans Hogeschool, ’s-Hertogenbosch en Breda), Marres Centrum voor contemporaine cultuur in Maastricht, en Mu.ZEE Oostende. A collaboration between the Research Group of Visual Art at AKV|St.Joost (Avans University of Applied Sciences, ’s-Hertogenbosch and Breda), Marres Centre for Contemporary Culture in Maastricht, and Mu.ZEE Ostend.

Met dank aan/Thanks to:
Phillip Van den Bossche & Els Vermeersch (Mu.ZEE), Guus Beumer (Marres),  Kris Kimpe, Solange de Boer (Octavo publicaties), Rens Holslag & Wilma Diepens (AKV|St.Joost), Erwin Driessens & Maria Verstappen, alle kunstenaars en bruikleengevers/all artists and lenders.
Tentoonstelling/Exhibition:
26.11.2011 – 05.02.2012
Mu.ZEE, Oostende/Ostend
Curator: Camiel van Winkel
Architectonisch ontwerp/Architectonic design: Kris Kimpe
Organisatie/Organisation: Els Vermeersch
Publicatie/Publication:
Redactie/Editor: Camiel van Winkel
Engelse tekstredactie/English editor: Janey Tucker
Vertaling voorwoord/Translation of preface: Janey Tucker
Grafisch ontwerp/Graphic design: Simon Davies
Druk/Printing: Lecturis, Eindhoven
Papier/Paper: Amber Graphic

Het ontwerp van deze publicatie is gebaseerd op het basisstramien van Wim Crouwel/Total Design voor tentoonstellingscatalogi van het Stedelijk Museum Amsterdam (1964-1984). The graphic design of this publication is based on a standard grid conceived and used by Wim Crouwel/Total Design for exhibition catalogues of the Stedelijk Museum Amsterdam (1964-1984).