LVR – publicatie – Delta-Expo

Het verhaal van Delta-Expo
werd geschreven in 1992 als eindexamenscriptie voor de deeltijdopleiding Publiciteits- en Grafische Vormgeving van Academie St.Joost in Breda. De auteur Frans van de Ven baseerde zich op uitvoerig en dege­lijk onderzoek en diepgravende gesprekken, zowel met de ontwerpers van Delta-Expo, Jan van Toorn en Ko Sliggers, als met hun opdrachtgevers bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Voorliggende geactualiseerde heruitgave, wordt voorafgegaan door de neerslag van een gesprek tussen Jan van Toorn en Els Kuijpers over het active­ringsmodel in expositievormgeving. Deze aanvulling is bedoeld om hernieuwde aandacht voor het activeringsmodel te vragen en ook om de toetsing van dat model op de actuele praktijk van tentoonstel­len mogelijk te maken. Mede omdat het activeringsmodel goede mogelijkheden biedt voor de integratie van audiovisu­ele en interactieve media in exposities, van belang juist nu en in de nabije toekomst.

Het verhaal van Delta-Expo
Nieuwe uitgebreide editie, 2011
185 x 230 mm
214 pagina’s, geillustreerd
ISBN 978-90-76861-01-2

bestellen: 17,50 euro + verzendkosten
verkrijgbaar voor HBO-studenten en -medewerkers: 12,50 euro via verkoopbalies AKV | St. Joost op vertoon van pas.

Meer info over de publicatie of bestellingen?
Bel of zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370

Colofon
De nieuwe uitgebreide editie van Het verhaal van Delta-Expo werd uitgegeven onder auspiciën van de lectoraten Visuele Retorica en Fotografie, verenigd in het Expertisecentrum Kunst & Vormgeving, AKV | St. Joost, Avans Hogeschool, Breda.

Tekst
Els Kuijpers in gesprek met Jan van Toorn – Het activerings- of dialogisch model
Frans van de Ven – Het verhaal van Delta-Expo
Redactie
Rens Holslag
Beeldredactie
Frans van de Ven, Jan van Toorn, Koen van der Weide
Fotografie
Frans van de Ven, Jan van Toorn, Ko Sliggers, Paul van ’t Hullenaar en anderen
Ontwerp & lay-out
Frans van Ven – Het verhaal van Delta Expo, 1992
Koen van der Weide – Nieuwe uitgebreide editie 2011 en typografische reconstructie van Het verhaal van Delta-Expo
Advies en ondersteuning
Jaap van Triest, Karel van der Waarde, Flip Bool
Productie
MK Publishing, Renkum in samenwerking met John van Peer, Wilma Diepens, AKV|St.Joost, Breda