EKV – 31 jan 2012 – studiemiddag narrativiteit (herinnering!)

 

De kunst van het verhalen vertellen, deel 2
Een studiemiddag voor alle studenten en docenten van alle studierichtingen van AKV / St. Joost

! ! ! MORGEN:  Dinsdag 31 januari 2012, 14.00 – 17.00 uur

LOCATIE
Auditorium AKV Breda, Beukenlaan 1, 4854 TA Breda

INTRODUCTIE OP HET THEMA
Verhalen vertellen vindt steeds meer plaats als een proces waarin verschillende media een rol kunnen spelen. Een fictionele wereld is niet meer besloten tot, bijvoorbeeld, enkel een televisieserie, maar kan ook verspreid worden over blogs, advertenties, webisodes of spin-offs in games dan wel andere media. Dit fenomeen wordt ook wel transmedaliteit of transmedia storytelling genoemd. Verschillende media platforms vervlechten hierin steeds meer. Een manier om deze culturele tendens te analyseren is via Bolter en Grusin’s concept remediation dat uitgaat van een wisselwerking tussen oude en nieuwe media. Elk nieuwe medium neemt hierin tendensen van zijn voorgangers in zich op, maar andersom moet het oude medium zich ook positioneren aan de hand van nieuwe media. Dit neemt twee vormen aan; immediacy, waarin het medium onzichtbaar wordt voor de kijker en immersief werkt en hypermediacy, waarin het medium duidelijk naar voren komt. Inmiddels hebben nieuwe media een grote invloed op hoe media-teksten ontvangen worden maar ook geproduceerd en geadverteerd. De actieve wisselwerking tussen verschillende media brengt een andere, actieve kijkhouding met zich mee die in deze lezing ook centraal zal staan.

In het studiejaar 2011-2012 organiseert het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving een drietal studiemiddagen rondom het thema narrativiteit. De eerste middag werd verzorgd door Michiel van Opstal op 22 november in museum SMS ‘s-Hertogenbosch. De tweede middag wordt verzorgd door Nicolle Lamerichs van de Universiteit Maastricht, afdeling literatuur en kunst. In samenwerking met Michiel van Opstal en de kunstlectoren.

http://www.fdcw.unimaas.nl/staff/default.asp?id=390&page=2

De laatste EKV-studiemiddag over narrativiteit in 2011/2012 is op dinsdag 10 april in ‘s-Hertogenbosch

Bij dit programma is een ondersteunende reader gemaakt. Deze is verkrijgbaar via de verkoopbalies in Breda en ‘s-Hertogenbosch

Meer info?
Expertisecentrum Kunst & Vormgeving
Tel. 088 5 257 370 (ma/di/wo) – Wilma Diepens
secretariaat.EKV@avans.nl

Afbeeldingen uit: Bolter. J.D. & Grusin, R.A. 199. Remediation: Understanding New Media,. Cambridge Mass; London: Mit Press