LBK – 7 maart – symposium (herinnering!)

Symposium De hybride kunstenaar
woensdag 7 maart 2012, 13.30 uur – 17.30 uur

LOCATIE
Campus Sint-Lukas Brussel, Paleizenstraat 70, 1030 Brussel

INTRODUCTIE
De hedendaagse beeldend kunstenaar voert in toenemende mate een gemengde beroepspraktijk, waarin autonome en toegepaste projecten elkaar afwisselen. Deze artistieke ‘hybridisering’ is in kaart gebracht in een omvangrijk Nederlands-Vlaams onderzoeksproject onder leiding van Camiel van Winkel en Pascal Gielen.
Tijdens een symposium dat op 7 maart 2012 plaatsvindt op Sint-Lukas Brussel, zullen de uitkomsten van dit onderzoek worden gepresenteerd en ter discussie gesteld. Een van de centrale vragen is in hoeverre de kunstopleidingen in Vlaanderen en Nederland hun profiel zouden moeten aanpassen aan de eisen van de hybride kunstpraktijk.

Over het onderzoeksproject
Het onderzoek behelst een analyse van de toenemende hybridisering van de artistieke praktijk zoals die zich de laatste 35 jaar heeft voorgedaan. Het bevat een unieke verzameling empirische gegevens over het beeld dat drie generaties Nederlandse en Vlaamse kunstenaars van zichzelf en van hun beroepspraktijk hebben, naast gegevens over de wijze waarop zij hun tijd besteden en hun geld verdienen, over de maatschappelijke en culturele inbedding van de beeldende kunst, en over de wisselwerking tussen kunstpraktijk en kunstonderwijs.

Tijdens het symposium zullen vertegenwoordigers van het kunsten- en beleidsveld reageren op de analyse van Pascal Gielen en Camiel van Winkel en op de aanbevelingen die zij doen. De sprekers komen aanbod tijdens twee panelgesprekken.

PANELGESPREK 1
René Bosma (AKV|St.Joost, Breda/’s-Hertogenbosch),
Willem De Greef (Hogeschool Sint-Lukas Brussel),
Luc Pien (Sint-Lucas Beeldende kunst, Gent),
Erik Ubben (KASK Antwerpen),
Rien van der Vleuten (Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg).

PANELGESPREK 2
Yamila Idrissi (Vlaams Parlement, SPa),
Madeleine van Lennep (Mondriaan Fonds, Amsterdam),
Ann Olaerts (Adviseur Onderwijsminister Pascal Smet),
Bart Verschaffel (Universiteit Gent),
Huib Haye van der Werf (Stichting Kunst en Openbare Ruimte, Amsterdam).

DAGVOORZITTER
Koen Brams

INSCHRIJVEN
Deelname aan het symposium is gratis, maar inschrijven is verplicht.
Via deze link

Meer informatie?
Bel of zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370

ORGANISATIE

Onderzoekspartners
AKV | St. Joost (Avans Hogeschool), ’s-Hertogenbosch/Breda
BAM Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst, Gent
Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
Hogeschool Sint-Lukas Brussel (W&K)
Mondriaan Fonds (voorheen Fonds BKVB), Amsterdam

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door personele en logistieke ondersteuning vanuit de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen; Sint-Lucas Beeldende kunst, Gent; en de Universiteit van Amsterdam

Over de onderzoeksresultaten
Het onderzoeksproject schetst een beeld van de visie die drie generaties Nederlandse en Vlaamse kunstenaars van zichzelf en van hun beroepspraktijk hebben, naast gegevens over de wijze waarop zij hun tijd besteden en hun geld verdienen, over de maatschappelijke en culturele inbedding van de beeldende kunst en over de wisselwerking tussen kunstpraktijk en kunstonderwijs.

Over het bronnenmateriaal
De onderzoeksresultaten zijn gestoeld op een unieke verzameling empirische gegevens. Drie leeftijdscohorten van vrije/autonome beeldend kunstenaars die sinds 1975 afstudeerden aan kunsthogescholen van Nederland en Vlaanderen werden bevraagd in een onderzoek dat zowel kwantitatief als kwalitatief was.