EKV – 10 april – studiemiddag narrativiteit

EKV-studiemiddag
Narrativiteit: De kunst van het verhalen vertellen, deel 3

Dinsdag 10 april 2012, 14.00 – 17.00 uur
LOCATIE: Auditorium AKV Breda, Beukenlaan 1, 4854 TA Breda

INTRODUCTIE OP HET THEMA
In het studiejaar 2011-2012 organiseert het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving een drietal studiemiddagen rondom het thema narrativiteit. Voor deze derde en afsluitende studiemiddag over narrativiteit zijn twee gerenommeerde beeldmakers uitgenodigd: Roy Villevoye (1960) en Barbara Visser (1966). Op basis van eigen werk zullen zij belichten welke rol(len) narrativiteit in hun beroepspraktijk speelt.

Voor zijn bijdrage aan deze studiemiddag zal Roy Villevoye twee korte videofilms als uitgangspunt hanteren: Jac & Jeri, 2001 en Video Message, 2009
De presentatie van Barbara Visser wordt gevolgd door vertoning van haar recent gerealiseerde documentaire C.K. over de boekhouder die in 2009 bijna zestien miljoen euro verduisterde bij het voormalige Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst.

Roy Villevoye
ging eind jaren ’80 na een succesvolle carrière als schilder op zoek naar een nieuwe invulling van zijn kunstenaarschap. Hij vond inspiratie op zijn reizen buiten Europa, onder meer naar het Indonesische Papua, de voormalige Nederlandse kolonie Nieuw Guinea.
Samen met Jan Dietvorst maakte Villevoye in Papua een aantal lange en kortere filmwerken. Ze betrekken de kijker heel direct bij hun ontmoeting met de Asmat-bevolking.

Barbara Visser
publiceerde in 2006 een overzicht van haar werk in boekvorm onder de titel “Barbara Visser is er niet bij” en had een tentoonstelling in Museum De Paviljoens in Almere. De tentoonstellingstitel ‘Vertaalde werken/Translated Works: Barbara Visser 1990-2006’ verwijst naar haar streven om de presentatievorm van een werk mede te laten bepalen door de context waarin dit wordt gepresenteerd. Plaats, tijd, kennis en ervaring van de toeschouwer zijn in haar werk veelal locatiegebonden of ‘site specific’.

Meer informatie?
Bel of zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370

Een studiemiddag voor alle studenten en docenten van alle studierichtingen van AKV|St.Joost en andere geïnteresseerden. De lezingen worden gehouden in het Nederlands.