LBK – publicatie – reader Avant-garde

omslag_reader avant-garde

Reader Avant-garde
samenstelling: Bas van den Hurk, Camiel van Winkel

We kunnen de avant-garde grofweg in drie periodes indelen: de historische avant-garde, waarvan de definiëring en de tijdsbepaling het lastigst zijn; de Amerikaanse avant-garde die we situeren direct na de Tweede Wereldoorlog; en de neo‑avant-garde, die we voornamelijk situeren in de jaren 1960 en 1970.
De eerste tekst is van Clement Greenberg uit 1939; hij beschouwt de maatschappelijke positie van de kunst vanuit het standpunt van haar autonomie. Avant-garde wordt hier tegenover kitsch geplaatst.
De tweede tekst, geschreven door Rosalind Krauss in 1981, kijkt naar de relatie tussen de begrippen avant-garde en originaliteit.

In de derde tekst (uit 1996) neemt Hal Foster de relatie tussen de historische avant-garde en de neo-avant-garde onder de loep. De vierde tekst is meer filosofisch van aard; hierin beschouwt Alain Badiou de avant-gardes vanuit het overkoepelend perspectief van de twintigste eeuw als geheel. De vijfde tekst tenslotte is een essay van Frank Vande Veire uit 2001, waarin allerlei vooroordelen en gemeenplaatsen met betrekking tot kunst aan de kaak worden gesteld.

Wat is de actualiteit van het begrip avant-garde? Het idee van kunst die ‘voor de troepen uit loopt’ en een nieuwe tijd aankondigt, is in de loop van de twintigste eeuw zwaar bekritiseerd geweest, totdat het, rond het midden van de jaren 1980, definitief achterhaald leek te zijn. In plaats daarvan ging het in de kunst over de onmogelijkheid van vooruitgang, de onmogelijkheid om nog nieuwe terreinen te ontdekken. De nadruk kwam te liggen op het hergebruik van bestaande beelden. De kunst ging er prat op juist niet origineel te zijn. Duidelijk is dat de grote utopische verwachtingen die vaak aan de avant-garde gekoppeld waren, niet konden worden waargemaakt. Het lijkt dus vrijwel uitgesloten dat avant-gardes zoals we die in de twintigste eeuw gekend hebben ooit nog zullen terugkomen. De teksten in deze reader lijken dit ook te beamen. Toch sijpelt er zo hier en daar een ander idee en een ander gevoel door de teksten naar buiten.

Inhoud:

Clement Greenberg
Avant-Garde and Kitsch (1939)
pp 5-22 uit: Clement Greenberg. The Collected Essays and Criticism Volume 1 Chicago/London: The University of Chicago Press 1986

Rosalind Krauss
The Originality of the Avant-Garde (1981)
pp 151-170 uit: The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths Cambridge, Massachusetts: The mit Press 1986

Hal Foster
Who’s Afraid of the Neo-Avant-Garde?
pp 1-33 uit: The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century Cambridge, Massachusetts: The mit Press 1996

Alain Badiou
Avant-gardes (2000)
pp 168-188 uit: De twintigste eeuw Kampen: Uitgeverij Ten Have 2006

Frank Vande Veire
Een gift aan levende doden. Over het kunstwerk als publiek geheim
pp 19-23 uit: De Witte Raaf nr. 101 jan-febr 2003

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 4,50 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader stuur dan een mail naar caradt@avans.nl of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)