LBK – publicatie – reader originaliteit

omslag_reader_originaliteit

Reader originaliteit
samenstelling: Bas van den Hurk, Camiel van Winkel

Originaliteit is een kat met negen levens. Het is een begrip dat, zeker in de twintigste eeuw, al talloze keren is aangevallen en afgeschreven. Keer op keer werd het voor dood achtergelaten op het slagveld van de theorie, maar steeds opnieuw bleek het te herleven.

Het begrip originaliteit is met andere woorden iets dat een lange geschiedenis kent in de moderne tijd, iets dat diep in ons ligt verankerd, maar dat op allerlei niveaus en op allerlei terreinen onder druk is komen staan, met name vanaf het begin van de twintigste eeuw. De vragen die vanuit deze ontwikkeling in deze reader naar voren komen zijn: wat is originaliteit? Hoe verhouden wij ons daartoe? Hoe heeft de kritiek op het begrip zich ontwikkeld? En wat is de hedendaagse status ervan?

De teksten in deze reader zijn geschreven vanuit verschillende gezichtspunten. Er is een korte tekst van Duchamp uit 1917 over de ready-made ‘Fountain’ ; een essay van Roland Barthes over auteurschap uit 1967; een kunsttheoretische tekst van Rosalind Krauss uit 1990 over de ontwikkeling van het postmoderne museum; een tekst van filosoof Boris Groys uit 1996 over de tautologie; en een tekst van Jan Verwoert uit 2007 over appropriatie. In deze teksten wordt het begrip originaliteit vanuit verschillende disciplines, zowel historisch als theoretisch, geduid, ontleed en bekritiseerd. Deze verzameling teksten bevraagt daarmee onze vaak spontane neiging tot het waarderen van het originele, een waardering die overigens nog zeer levend is bij het grote publiek en bij de meeste critici, sponsors, subsidieverstrekkers en opdrachtgevers.

Inhoud:

Marcel Duchamp
The Richard Mutt Case (1917)
pp 248 uit: Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas Oxford/Cambridge: Blackwell 1992

Roland Barthes
De dood van de auteur (1967)
pp 113-122 uit: Het werkelijkheidseffect Groningen: Historische Uitgeverij 2004

Rosalind Krauss
De culturele logica van het laat-kapitalistische museum (1990)
pp 1-12 uit: Kunst en Museumjournaal 2, nr. 3 1990

Boris Groys
De toekomst is aan de tautologie (1995)
pp 132-140 uit: Nexus nr. 16 1996

Jan Verwoert
Living with Ghosts (2007)
pp 127-148 uit: Tell Me What You Want, What You Really, Really Want Rotterdam/Berlin: Piet Zwart Institute & Sternberg Press 2010

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 3,00 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader stuur dan een mail naar caradt@avans.nl of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)