EKV – publicatie – readercatalogus

EKV_readercatalogus_omslag

Doel
Met de readers maken de lectoraten van AKV|St.Joost  (verenigd in het expertisecentrum kunst & vormgeving) vakliteratuur toegankelijk van de beroepen waar het kunstonderwijs toe opleidt. De combinatie van de gekozen artikelen in een reader en de verwijzing naar aanvullende boeken of andere bronnen zijn voldoende voor een eerste introductie in een specifiek onderwerp. Een tweede doel van readers is om de discussie over een specifiek onderwerp te voeden. Er zijn readers die direct aan lesprogramma’s zijn gekoppeld en er zijn readers over speciale onderwerpen die niet in het reguliere lesprogramma aan de orde komen.

Auteursrechten
AKV|St.Joost maakt gebruik van de Reader­overeenkomst tussen de hbo-raad en de stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (pro):
http://www.cedar.nl/stichtingen/stichting-pro. Deze regeling maakt het mogelijk om teksten en beelden waar auteursrecht op rust voor onderwijsdoeleinden te reproduceren. Het pro-relatienummer van AKV|St.Joost is pr.00132.915

Contact
De inhoud, de vormgeving en de keuze van de artikelen staan voortdurend ter discussie. Opmerkingen over individuele artikelen of readers en suggesties voor verbeteringen en aanvullingen zijn welkom. Docenten van AKV|St.Joost worden van harte uitgenodigd voor overleg over de toepasbaarheid van readers in specifieke onderwijssituaties. Reviewexemplaren van alle readers uit deze catalogus kunnen zonder kosten worden opgevraagd door docenten van AKV|St.Joost. Contact bij voorkeur per e-mail naar: caradt@avans.nl

Catalogus
Een publicatie met een overzicht van alle readers is als pdf te downloaden via: EKV_readercatalogus_web

Winkel
De readers zijn voor studenten en medewerkers van Avans Hogeschool verkrijgbaar via de verkoopbalies op beide locaties van AKV|St.Joost.