EKV – discussielezing – minor Kunst en Maatschappij

replib

Community Art. Repressieve tolerantie, pastorale macht en neoliberalisme
28 januari 2014, 13,30 uur
AKV|St.Joost, Onderwijsboulevard 256, ‘s-Hertogenbosch

Lezing en discussie door Pascal Gielen voor de studenten die deelnemen aan de minor ‘Kunst en Maatschappij’. “Hoe verhoudt kunst zich tot de maatschappij? Wat is de relevantie van kunst buiten museale en kunstzinnige instituten? Hoe houdt een kunstenaar zich überhaupt staande buiten de geijkte kunstpaden? Wat is de meerwaarde? Je leert om je artistieke vermogens in te zetten op plekken waar kunst minder vanzelfsprekend is. We begeven we ons midden in de samenleving. Binnen deze minor verkennen we drie maatschappelijke terreinen. Je gaat werken op locatie. Daar leer je een artistieke positie in te nemen in een omgeving die daar niet expliciet om vraagt en tegelijkertijd kun je maatschappelijke inzichten inwinnen die bruikbaar zijn binnen je eigen vakgebied.” (Jacqueline Overberg, Margriet Kemper, George Korsmit).