LVR – publicatie – reader Het carrièreverloop van grafisch ontwerpers

omslag_reader_carriere

Het carrièreverloop van grafisch ontwerpers
samenstelling: Bart Eerden

Uit de interviews die het Lectoraat Visuele Retorica tussen 2007 en 2012 met grafisch ontwerpers hield, leek er een patroon te zijn dat de levensfase koppelde aan professionele activiteiten. Na een bachelor-opleiding (tot 22-25 jaar) volgden vaak vijf tot tien praktijkjaren als werknemer in een studio of als zelfstandige zonder personeel. Tussen 30 en 35 jaar dwingen persoonlijke beslissingen (kinderen, hypotheek, uurprijs, …) tot een aanpassing van de carrière. Enkele mogelijkheden zijn zelfstandig worden, doorgaan als senior studio manager, onderwijs gaan geven, of van beroepenveld veranderen. Een vergelijkbare keuze wordt nogmaals gemaakt door ontwerpers rond hun vijftigste levensjaar. Komt dit praktische patroon ook in andere beroepen voor, en is hier onderzoek naar gedaan?

Deze reader combineert artikelen uit human resource management met analyses van carrières binnen de sector ‘kunst en vormgeving’. De vijf artikelen in deze reader geven aan dat carières met behulp van  verschillende modellen beschreven kunnen worden, en dat het bovenstaande praktische patroon past in deze modellen. Het doel is om fundamenteel inzicht in de ontwikkeling van een carrière te krijgen, en daarmee verder onderzoek te stimuleren.
Deze reader hoopt bij te dragen aan de discussie over het carrièreverloop van (grafisch) ontwerpers. Deze discussie is nodig voor de inrichting van het huidige curriculum en in het bijzonder het maatwerk dat een opleiding kan bieden aan alumni en beroepenveld op verschillende momenten in een carrière.

Inhoud:

Sherry E. Sullivan, Yehuda Baruch
Advances in Career Theory and Research: A Critical Review and Agenda for Future Exploration
pp 1542-1544, 1549, 1550 uit:
Journal of Management no. 35, Sage, 2009

Najung Kim, Douglas T. Hall
Protean Career Model and Retirement
pp 4-15 uit: Oxford Handbook of Retirement, Oxford: Oxford University Press, 2012

Frans Meijers
The development of a Career Identity
pp 191-207 uit:
International Journal for the Advancement of Counselling no. 20, Kluwer, 1998

Dawn Bennett
Academy and the Real World: Developing realistic notions of career in the performing arts
pp 309-327 uit:
Arts and Humanities in Higher Education no. 8, Sage, 2009

Ruth Bridgstock
Not a dirty word: Arts entrepreneurship and higher education
pp 1-16 uit:
Arts and Humanities in Higher Education no. 2-3, Sage, 2013

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 3,00 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader sturu dan een mail naar caradt@avans.nl of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)