LVR – publicatie – reader Visuele Instructies

reader visuele_instructies omslag v1.2

Visuele instructies
samenstelling: Annemarie Quispel

Visuele instructies, ook wel visuele gebruiks­aanwijzingen genoemd, zijn combinaties van beeld en tekst die inzichtelijk maken hoe bepaalde handelingen moeten worden uitgevoerd. Vaak gaat het om aanwijzingen hoe een apparaat moet worden bediend, of hoe een meubel in elkaar gezet moet worden. Ze kunnen een bron van ergernis zijn, indien het apparaat te ingewikkeld is voor een inzichtelijke instructie, of wanneer de handleiding slecht is ontworpen. Maar ze kunnen, mits goed ontworpen, het leven ook vergemakkelijken.
Visuele instructies zijn geen moderne uitvinding. De oudst bekende handleidingen dateren uit de 15e eeuw. Maar ze hebben wel een enorme ontwikkeling doorgemaakt, niet in de laatste plaats vanwege technologische ontwikkelingen, die de complexiteit van producten steeds groter hebben gemaakt. Het is daarom des te opmerkelijker dat er zo weinig toegankelijke literatuur bestaat over visuele instructies.
Deze reader begint met een overzicht van een groot aantal verschillende typen visuele instructies met uiteenlopende uitgangspunten (Mijksenaar). In het volgende artikel wordt ingegaan op de relatie tussen de complexiteit van een product en de inzichtelijkheid van de gebruiksaanwijzing (De Bruin). Apparaten spreken vaak niet voor zichzelf; daarom hebben we zelfs voor ogenschijnlijk eenvoudige producten vaak een instructie nodig. Het derde artikel illustreert de belangrijke rol die visuele instructies spelen in ons dagelijks leven (Westendorp). Artikel 4 zoomt in op de manier waarop men bij het ontwerp van gebruiksaanwijzingen rekening moet houden met de beoogde gebruikersgroep, in dit geval ouderen (Van Horen). Vervolgens gaat artikel 5 nog iets verder in op de gebruikers van visuele instructies en de impact die slechte ontwerpen kunnen hebben (Schriver). De reader besluit met een historisch overzicht van visuele instructies (Gombrich).

Inhoud:

Paul Mijksenaar, Piet Westendorp
De vorm is de instructie / Hoe leg ik dat uit?
pp 34-49 uit:
Hier openen. De kunst van de visuele instructies, Keulen: Könemann, 1996

Ellen de Bruin
Hartstikke blij en meteen aan de slag gaan
pp 31 (bijlage Wetenschap & Techniek) uit:
nrc-Handelsblad 1 maart 2001, Amsterdam: pcm uitgevers, 2001

Piet Westendorp
Een voortdurende intelligentietest
pp 5-15 uit:
Gebruiksaanwijzingen, Eindhoven: Instituut Vervolgopleidingen-tue, 1993

Floor van Horen
De ‘beste’ gebruiksaanwijzing voor ouderen
pp 11-16 uit:
tekst[blad] 3, jaargang 7, Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2001

Karen A. Schriver
The Impact of Poor Design: Thinking about Ourselves as Users of  Texts and Technology
pp 209-223 uit:
Dynamics in Document Design New York etc.: John Wiley & Sons, 1997

Ernst Gombrich
Pictorial Instructions
pp 26-45 uit:
Images and Understanding, Cambridge: Cambridge University Press, 1990

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 3,00 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader; stuur een mail naar caradt@avans.nl
of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)