EKV – publicatie – reader Narrativiteit

reader-narrativiteit-omslag

Narrativiteit
samenstelling Flip Bool, Karel van der Waarde, Camiel van Winkel
met medewerking van Michiel van Opstal, Rik Suermondt

In het studiejaar 2011-2012 werden vier bijeenkomsten georganiseerd met ‘Narrativiteit’ als leidend thema. Narrativiteit of het vertellen van verhalen is een belangrijk onderwerp in het actuele kunstdebat. In eerste instantie roept dit begrip associaties op met disciplines waarin fictie en tijd een cruciale rol spelen. Op het gebied van de taal is dit vooral de roman, met het theater en de film als beeldende equivalenten. Een roman kent een tijdsverloop en een ontknoping, zoals dat ook geldt voor een toneelstuk of een speelfilm. De essentie ervan wordt pas ervaren na het omslaan van de pagina’s in een boek, scenes die zich achtereenvolgens op het toneel afspelen of elkaar opvolgende bewegende beelden.
Narrativiteit in het domein van de beeldende kunsten heeft zich lang gemanifesteerd door methodes te ontlenen aan de roman, het theater of de film. Met name op het gebied van de fotografie resulteerde dit onder meer in verhalende ‘fotoromans’ of ‘fotosequenties’ met teksten, zoals Ed van der Elsken’s fotoboek Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés (1956) of het werk van de Amerikaanse fotograaf Duane Michals sinds eind jaren zestig. Zonder begeleidende of toelichtende teksten kan narrativiteit zich echter ook binnen één enkel, stilstaand beeld afspelen, zoals theater en film zich aan narrativiteit kunnen onttrekken. De uiterst zorgvuldig geënsceneerde en in lichtboxen gepresenteerde foto’s van Jeff Wall zijn wat dit betreft even illustratief als de videofilms van Arnout Mik.

Deze reader is bedoeld ter begeleiding van de vier studiemiddagen over ‘Narrativiteit’ in het domein van verschillende kunsten. De samenstelling kostte in die zin nogal wat hoofdbrekens omdat er veel is geschreven over narrativiteit of narratologie vanuit het perspectief van de literatuur en de film, terwijl het aantal publicaties over andere beeldende disciplines relatief beperkt is. De teksten zijn qua (theoretisch) niveau zo gekozen dat deze reader academiebreed gebruikt kan worden.

Inhoud:

Paul Cobley
The Rise and Rise of the Novel
pagina 57-87 uit:
Narrative, Londen/New York: Routledge 2001

David Bordwell, Kristin Thompson
Narrative as a Formal System
pagina 78-86, 90-97, 100-104 uit:
Film Art. An Introduction, New York: McGraw-Hill 2010 (9e editie)

Dirk Lauwaert
Over het vertellende beeld
pagina 88-95 uit:
Artikels, Brussel: Yves Gevaert 1996

Bence Nanay
Narrative Pictures
pagina 119-129 uit:
The Journal of Aesthetics and Art Criticism 67, nr. 1, 2009

Jan Baetens
Is a Photograph Worth a Thousand Films?
pagina 143-148 uit:
Visual Studies 24, nr. 2, 2009

Söke Dinkla
The Art of Narrative. Towards the Floating Work of Art
pagina 27-42 uit:
Martin Rieser / Andrea Zapp (red.), New Screen Media: Cinema/Art/Narrative New screen Media, Londen: British Film Institute 2002

Flip Bool
Stories of Mr. Wood
pagina 18 uit:
HTV no. 69, 2007

Te koop in de academiewinkels Breda en Den Bosch.
Verkoopprijs: 9,00 euro voor studenten van Avans Hogeschool.

Deze reader wordt – op voorschrift van de licentiehouder stichting PRO – uitsluitend verkocht aan studenten van Avans Hogeschool.

Heeft u vragen over deze reader, mail naar caradt@avans.nl of bel het lectoraatsbureau: Wilma Diepens – 088 5 257 370 (ma/di/wo)