AM – staff – lector Autonoom Maken

Foto_Olma_klein

Sebastian Olma trad 1 mei 2015 in dienst bij Avans Hogeschool als lector Autonoom Maken in kunst en ontwerp. Sebastian werkt voor het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving (EKV).

Loopbaan
Sebastian begon zijn academische carrière met een interdisciplinaire studie van sociale en geesteswetenschappen aan universiteiten in Duitsland en de VS. In 2007 promoveerde hij op een analyse van creativiteit en macht in het hedendaagse kapitalisme aan het Centre for Cultural Studies, Goldsmiths College, University of London. Hij voerde ook een aantal wetenschappelijke onderzoeksprojecten over kunst en de creatieve industrie uit, onder andere bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Daarna startte hij een adviespraktijk in Amsterdam. Hij begeleidde de ontwikkeling van de creatieve sector in verschillende Europese landen. De autonomie van de kunst was daarbij belangrijk. Zo ging hij samen met het kunstenaarscollectief Eerste Hulp bij Kunst/OT301 op zoek naar een eigentijdse invulling van autonomie als denkbeeld en praktijk. Daaruit volgde het artikel ‘Autonomie door tegenspraak’.

Internationaal
Olma werkte samen met architecten en designers aan een plan dat moest bijdragen aan een maatschappelijke en culturele impuls voor de regio Lazio in Italië waarbij het idee van autonoom maken, van kunst en design tot slow food, centraal stond. Bovendien mengt hij zich met regelmaat in debatten rond de rol van kunst en design in maatschappelijke vernieuwingsprocessen, bijvoorbeeld in de context van de opkomende Digital Bauhaus-beweging en op het gebied van sociale innovatie.

Expertise
Tegelijkertijd adviseert Sebastian beleidsmakers over het verschil tussen artistieke autonomie en creatief ondernemerschap. De vraag naar dit verschil maakte deel uit van Sebastians academische projecten. Zo begeleidde hij PhD-onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam die de creatieve industrie kritisch onder de loep namen. Daaruit ontstond onder andere de publicatie The Volkskrantbuilding: Manufacturing Difference in Amsterdam’s Creative City over de retoriek en werkelijkheid van zogenoemde broedplaatsen.

Aan de Hogeschool van Amsterdam werkte hij binnen het lectoraat Netwerkcultuur aan de inhoudelijke organisatie van MyCreativity Sweatshop Vanuit dit project werd in november 2014 de internationale conferentie Reality Check on the Creative Industries gehouden. Momenteel werkt hij aan een boek over serendipiteit (red: het vinden van iets bruikbaars terwijl je op zoek bent naar iets anders). Daarin onderzoekt hij wat radicale strategieën van maatschappelijke vernieuwing zijn, die gangbare definities van creativiteit en innovatie ontstijgen.

Onderzoek
Als lector doet hij onderzoek naar de autonomie in de hedendaagse kunstpraktijk. Dat doet hij samen met docenten, studenten, andere lectoraten en een internationaal netwerk.