MC – staff – lector Mensgericht Creëren

Michel_van_Dartel_fotoklein

Michel van Dartel is met ingang van 1 oktober aanstaande lector Mensgericht Creëren. Hij werkt voor het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving (EKV).

Loopbaan
Michel van Dartel heeft een veelzijdige academische achtergrond met zwaartepunten in de cognitieve psychologie en kunstmatige intelligentie. Hij studeerde af binnen een specialisatie cognitieve ergonomie en promoveerde op robotica onderzoek. Na zijn promotie aan de Universiteit van Maastricht in 2005 doorliep Michel een belangwekkende carrière op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie, die hem verbond aan vele (inter)nationale onderzoekspartners en toonaangevende instellingen en evenementen. Hij nam deel aan internationale jury’s en reviewcommissies. Michel was daarnaast gastdocent op kunstacademies in binnen- en buitenland en was de laatste drie jaar als onderzoeker verbonden aan het lectoraat voor Popcultuur & Innovatie van Hanze Hogeschool Groningen. Naast optredens als gastcurator wordt de rode draad door Michel’s professionele loopbaan gevormd door zijn curatorschap bij V2_, Instituut voor Instabiele Media in Rotterdam, waar hij sinds 2005 aan verbonden is.

Expertise
Terwijl de psychologie zich er inmiddels gestaag van heeft laten doordringen dat cognitie niet enkel aan het brein toe te schrijven valt, maar onlosmakelijk verbonden is met ons lichaam en met onze relatie met de wereld, begint dit idee ook binnen kunst en design zijn intrede te doen. De potentie van deze situatedness voor kunst en design voorzag Michel al tijdens zijn wetenschappelijk onderzoek en vormde de drijfveer om zijn carrière in die richting voort te zetten. Nu deze benadering ook daadwerkelijk voet aan de grond krijgt binnen kunst en design, blijkt zijn expertise op dit gebied een zeer actueel perspectief te bieden op die domeinen, wat interessante onderzoeken, exposities en publicaties oplevert. Zo werkt hij momenteel met collega’s bij V2_ aan de afronding van een thematische groepsexpositie waarin de maatschappelijke impact van Big Data centraal zal staan.

Onderzoek
Als onderzoeker raakte Michel al vroeg in zijn carrière overtuigd van de waarde die het geven van onderwijs voor onderzoek kan hebben. Zo leidde het vertalen van zijn promotieonderzoek in cursussen en praktijkopdrachten ertoe dat hij zijn gespecialiseerde onderzoek leerde uitleggen aan mensen met verschillende achtergronden en kennisniveaus. Vandaar dat Michel naast een carrière als curator ook altijd als gastdocent verbonden is gebleven aan verschillende kunstacademies.

Volgens Michel bestaat betekenis bij gratie van ervaring, en vergt ervaring een actieve rol van de gebruiker of toeschouwer. De betrokkenheid van docenten en studenten bij het lectoraat Mensgericht Creëren zal een verrijking betekenen voor zijn onderzoek en de vertaling daarvan naar onderwijs en praktijk.