EKV – 18 nov 2016 – Lectorale redes

header-save-the-date-18-november-lectorale-redes
Expertisecentrum Kunst en Vormgeving
Dr. Michel van Dartel
Dr. Sebastian Olma

Michel van Dartel en Sebastian Olma zijn in de loop 2015 gestart als lectoren van de Avans lectoraten Mensgericht Creëren en Autonoom Maken. Inmiddels hebben beiden hun onderzoeksprogramma’s en hun kenniskring ingericht.

Op 18 november, van 14 tot 17 uur, houden de lectoren hun lectorale rede waarin zij hun visie op eigen onderzoeksprogramma’s en op het kennisdomein uiteen zetten:
Aesthetics in the Wild – Michel van Dartel
Toward an Aesthetics of Performative Defiance – Sebastian Olma

Michel van Dartel heeft een veelzijdige academische achtergrond met zwaartepunten in de cognitieve psychologie en kunstmatige intelligentie. Hij studeerde cognitieve psychologie aan de Universiteit van Maastricht met een specialisatie ergonomie en promoveerde op robotica onderzoek naar fundamentele vragen rondom waarneming en kennisrepresentatie.

Sebastian Olma begon zijn academische carrière met een interdisciplinaire studie van sociale en geesteswetenschappen aan universiteiten in Duitsland en de VS. In 2007 promoveerde hij op een analyse van creativiteit en macht in het hedendaagse kapitalisme aan het Centre for Cultural Studies, Goldsmiths College, University of London.

Het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving (EKV) is ingericht als onderzoeksgroep van de kunstacademie AKV|St.Joost en van beide CMD opleidingen van Avans Hogeschool. Het EKV faciliteert interdisciplinair praktijkgericht onderzoek naar actuele ontwikkelingen op het gebied van kunst, design en technologie. In het onderzoek staan het maakproces en de gebruiker binnen het ontwerpproces centraal.

Aanmelden
U kunt zich via deze link direct aanmelden. Wanneer u verhinderd bent, maar wel de tekst van de rede wilt ontvangen, kunt u het digitale aanmeldformulier ook gebruiken.

Locatie
Avans Hogeschool
AKV|St.Joost
Beukenlaan 1
4834 CR Breda

Parkeren
Informatie over parkeren en een routebeschrijving vindt u op avans.nl.

Graag tot ziens op 18 november.

Met vriendelijke groet,
Femke den Boer
Penvoerend directeur van het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving

Save the Date.
18 November 2016 – Inaugural lectures

Expertise Centre for Art and Design
Dr. Michel van Dartel: “Aesthetics in the Wild”
Dr. Sebastian Olma: “Toward an Aesthetics of Performative Defiance”

Professors Michel van Dartel and Sebastian Olma both joined Avans University of Applied Sciences in 2015. They respectively lead research groups in Human-Centred Creation and Autonomous Creation, both focusing on art and design practice. Van Dartel and Olma have developed their own research programmes and recruited fellow instructors and students to participate.

On 18 November, from 14:00 – 17:00 CET, the two professors will deliver inaugural lectures, in which each will set out his views on his own research programme and on his field of study.

Michel van Dartel has a diverse academic background with an emphasis on cognitive psychology and artificial intelligence. He studied cognitive psychology at Maastricht University, specialising in ergonomics, and earned a PhD in artificial intelligence for his robotics research involving fundamental questions about perception and knowledge representation.

Sebastian Olma began his academic career with an interdisciplinary study of social sciences and humanities at universities in Germany and the US. He received a PhD for his analysis of creativity and power in contemporary capitalism from the Centre for Cultural Studies at Goldsmiths College, University of London, in 2007.

The Expertise Centre for Art and Design (EKV) is a research centre within the Avans art academy AKV|St.Joost and the Avans multimedia design courses in Breda and ’s-Hertogenbosch. The EKV facilitates interdisciplinary applied research into current developments in the fields of art and design. Research focuses on the process of creating art, design and technology and the role of the user in that process.

Sign up
To attend, please register directly via this link. If you are unable to come but would like to receive the text of either or both lectures, you can also use the digital application form.

Location
AKV|St.Joost (Avans University of Applied Sciences)
Beukenlaan 1
4834 CR Breda

Parking
Information about parking and driving directions can be found at avans.nl

We hope to see you on November 18.

Sincerely,
Femke den Boer
Coordinating director, Expertise Centre for Art and Design