EKV – event – Lectorale redes Sebastian Olma en Michel van Dartel

[Nederlands na Engels]

ekv_header_invitation-04102016

Dear colleagues and friends,

On Friday 18 November, Dr. Michel van Dartel and Dr. Sebastian Olma will deliver their inaugural lectures at Avans University of Applied Sciences. Professors Van Dartel and Olma both joined the university in 2015. They respectively lead research groups in Human-Centred Creation and Autonomous Creation, both focusing on art and design practice. Each has developed a specific research programme and recruited fellow instructors and students to participate in the work of the Avans Expertise Centre for Art and Design.

Aesthetics in the Wild: Art and Design Practices and Pedagogies after the Situated Turn – Dr. Michel van Dartel
Now that technological advances have made the relationship between people and their environments unprecedentedly complex, as Professor Van Dartel will argue in this lecture, there exists a greater need than ever for artists and designers to help us understand our relationship to our surroundings. If they are to respond to this exigency, however, artists and designers cannot limit themselves to creation in studio spaces and presentation in museums or galleries. To enable them to move beyond such confinement, we must consider aesthetics “in the wild”, and doing so will have important consequences for art and design practice and education.

Autonomy and Weltbezug: Toward an Aesthetic of Performative Defiance – Dr. Sebastian Olma
In this lecture, Professor Olma will explore the possibility of reformulating a notion of aesthetic autonomy for our time. A cursory look at the history of aesthetics reveals that the question of artistic autonomy has always been related to that of Weltbezug, i.e., art’s relationship to the world. By linking current debates around art and aesthetic practice to the ideas of important thinkers of the aesthetic revolution at the turn of the 19th century, Professor Olma will search for the contours of a timely configuration of the relationship between autonomy and Weltbezug. He will find them in what he calls an “aesthetic of performative defiance”. This aesthetic is performative in the sense of going along with the movement of the world while defiantly rejecting the temptations of linearity and predictability.

michel-v-dartel-sebastiaan-olma
Michel v Dartel Sebastian Olma

Programme
2.30 pm – Arrival of guests
3 pm – Welcome by Diederik Zijderveld, member of Executive Board, Avans University of Applied Sciences
3.10 pm – Inaugural lecture: “Aesthetics in the Wild”, Dr. Michel van Dartel
4 pm – Coffee and tea break
4.15 pm – Inaugural lecture: “Autonomy and Weltbezug”, Dr. Sebastian Olma
5 pm – Inaugural ceremony
5.15 pm – Reception and drinks
6 pm – End

Sign up
To attend, please register directly via this link.

If you are unable to come but would like to receive the text of either or both lectures, please use the same online form.

Location
AKV|St.Joost (Avans University)
Beukenlaan 1
4834 CR Breda
the Netherlands

We hope to see you on 18 November.

Sincerely,

Femke den Boer
Chair of Steering Committee, EKV, Expertise Centre for Art and Design

 

===== Nederlands:

Geachte collega’s en vrienden,

Op 18 november houden Dr. Michel van Dartel, lector Mensgericht Creëren en Dr. Sebastian Olma hun lectorale redes. Michel van Dartel en Sebastian Olma zijn in de loop 2015 gestart als lectoren van de Avans lectoraten Mensgericht Creëren en Autonoom Maken. Inmiddels hebben beiden hun onderzoeksprogramma’s en hun kenniskring ingericht in het Expertisecentrum voor kunst en vormgeving.

Aesthetics in the wild – Art and design practices and pedagogies after the situated turn – Dr. Michel van Dartel
In zijn rede, stelt Michel van Dartel dat kunst en ontwerp een belangrijke rol te spelen hebben in het doorgronden van de relatie tussen mens en omgeving. Een rol met grote urgentie, nu de relatie tussen mensen en hun omgevingen als gevolg van technologische ontwikkelingen enorm complex is geworden. Om gehoor te geven aan die urgentie kunnen kunstenaars en ontwerpers zich echter niet beperken tot creatie in hun studio’s of ateliers en presentatie in musea of galeries. Volgens Van Dartel moeten kunstenaars en ontwerpers hun esthetiek “in het wild” laten gelden en heeft dat een aantal belangrijke consequenties voor de kunst en design praktijk en voor het kunstonderwijs.

Autonomy and Weltbezug – Toward an aesthetic of performative defiance – Dr. Sebastian Olma
In deze lezing verkent Sebastian Olma de mogelijkheden van actueel herformuleren van een notie van esthetische autonomie. Zoals zelfs een vluchtige blik op de geschiedenis van de esthetica onthult, was de kwestie van de autonomie vanaf het allereerste begin verwant aan dat van Weltbezug, dat wil zeggen, de juiste relatie tot de wereld. Door de huidige debatten over kunst en esthetische praktijk te koppelen aan belangrijke denkers van de esthetische revolutie aan het begin van de 19e eeuw, zoekt Olma naar de contouren van een geschikte configuratie van autonomie en Weltbezug. Hij vindt ze in wat hij noemt een esthetiek van performatieve koppigheid. Het is een esthetiek die performatief is in de zin van meegaan met de beweging van de wereld, en koppig in het verwerpen van de verleiding van lineariteit en voorspelbaarheid.

Programma
14.30 u – Inloop, koffie, thee
15.00 u – Welkom door Diederik Zijderveld, lid van het College van Bestuur van Avans Hogeschool
15.10 u – Lectorale rede ‘Aesthetics in the wild’
16.00 u – Koffie, thee
16.15 u – Lectorale rede ‘Autonomy and Weltbezug’
17.00 u – Uitreiking van de lectorale ketens
17.15 u – Receptie
18.00 u – Einde

Aanmelden
Ik nodig u van harte uit voor het bijwonen van de redes.
U kunt zich direct aanmelden via deze link, of een verzoek indienen om na afloop de publicaties van de redes te ontvangen.

Locatie
AKV|St.Joost (Avans Hogeschool)
Beukenlaan 1
4834 CR Breda

Parkeren
Informatie over parkeren en een routebeschrijving vindt u op avans.nl.

Graag tot ziens op 18 november

Met vriendelijke groeten,

Femke den Boer
Voorzitter van de stuurgroep van het Expertisecentrum voor Kunst en Vormgeving (EKV)