MC – lectorenplatform – Start lectorenplatform voor kunst, wetenschap en technologie

De aanvraag voor de realisatie van een nieuw lectorenplatform op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie is door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA positief beoordeeld.


Samenwerking

Lectoren Melissa Bremmer en Emiel Heijnen (AHK) bundelden hun krachten met mede-lectoren Anna Hotze (Hogeschool iPabo), Dick Rijken (Haagse Hogeschool), Michel van Dartel (Avans Hogeschool), Monique Pijls en Geert Lovink (Hogeschool van Amsterdam) en Anne Nigten (Hogeschool Rotterdam). Ook werd samengewerkt met CLICKNL.

Doel van het platform
Het nieuwe lectorenplatform richt zich op vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. De ambitie is om leerlingen en studenten te stimuleren om vanuit verschillende kennisdomeinen tot een nieuwe manier van leren en probleemoplossen te komen. Het platform wil daarom praktijkbeoefenaars, wetenschappers en docenten uit verschillende sectoren en disciplines bijelkaar brengen. De opbloeiende, interdisciplinaire praktijken van wetenschappers en kunstenaars zijn een inspiratiebron voor de vernieuwing van het funderend en beroepsonderwijs.

Samenwerking en activiteiten
Het platform zoekt naar samenwerking om onderzoek naar onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie binnen verschillende sectoren te bevorderen. Concrete activiteiten van het platform zijn het organiseren van themabijeenkomsten en ‘designathons’. Ook wordt een digitale bronnenbank gelanceerd met voorbeelden van interdisciplinaire ontwerppraktijken.