AM – commissie – lector Olma lid van commissie Raad voor Cultuur

Lector Sebastian Olma is toegetreden tot de commissie Ontwerpsector van de Raad voor Cultuur.

leadImage_large

De commissie Ontwerpsector houdt zich bezig met de toekomstvisie van de Ontwerpsector vanuit drie perspectieven op cultuur (het artistieke, het maatschappelijke en het economische). In haar adviesaanvraag heeft de minister een aantal specifieke vragen over de ontwerpsector gesteld, onder andere over de afbakening van de deelsector e-cultuur.

Om tot een advies te komen, organiseert de commissie een aantal expertmeetings en interviews met smaakmakers, deskundigen en belanghebbenden uit de sector. Ook neemt de commissie zich voor om de ontwerpsector breed te bevragen via bijvoorbeeld een enquête, waarin de mogelijkheid wordt geboden om een bijdrage te leveren en een statement te formuleren.

De commissie brengt eind 2017 een preadvies uit over de Ontwerpsector. De Raad voor Cultuur draagt eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het advies aan de minister. De verzamelde sectoradviezen vormen met elkaar één van de drie bouwstenen voor de discussie die volgend jaar wordt gevoerd over het cultuurbestel na 2020.