Caradt related – 13 okt – Doctoraatsverdediging Erik Hagoort

Ik weet niet wat jij gaat zeggen.
Samen hardop nadenken. Onbekommerd spreken.

Op een niet-polemische wijze met elkaar in gesprek zijn.
Hoe kan je een gedachte gastvrij ontvangen?
Je weet niet wat de ander gaat zeggen.

Je weet niet altijd wat je zelf gaat zeggen.

In zijn proefschrift ‘Ik weet niet wat jij gaat zeggen’ geeft Erik Hagoort een beeld van wat er hardop werd gedacht tijdens bijeenkomsten die hij initieerde. In essays bouwt hij voort op gedachten over nabijheid van onder anderen Ilse Bulhof, Emmanuel Levinas en Cornelis Verhoeven. De teksten bevatten ontwapenende gedachtegangen die aanzetten tot verder denken over facetten van ontmoeten: onbekommerdheid, gêne, verwondering en verantwoording.

Ik weet niet wat jij gaat zeggen is de uitkomst van Hagoorts doctoraatsonderzoek in de kunst (2014-2017) aan de Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, verenigd in ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts). Een voorbereidende fase (2009-2011) van het onderzoek werd ondersteund door het lectoraat beeldende kunst van de Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in ‘s Hertogenbosch, begeleid door Camiel van Winkel.

Erik Hagoort is momenteel voor één dag per week als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Autonoom Maken van het Expertisecentrum Kunst & Vormgeving.

PRAKTISCH 
Datum: 13 oktober 2017
Locatie: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen
Tijdstip: 13.00 – 15.30, deuren open vanaf 12.00
Promotoren: Arthur Cools, Nico Dockx
Juryleden: Voebe de Gruyter, Marijke Hoogenboom, Geert Lernout, Dieter Lesage.
Voorzitter: Henk de Smaele

Taal: Nederlands

‘Ik weet niet wat jij gaat zeggen’ is vanaf 13 oktober verkrijgbaar bij Jap Sam Books: www.japsambooks.nl
De Engelse editie, ‘I Don’t Know What You Are Going To Say’, is verkrijgbaar begin december 2017. Vertaling: Gregory Bal