AM – internship – Dérive Berlin Spring School 2018

Dérive Berlin Spring School 2018
Stedelijke verkenningen in kunst, design en technologie
12 studenten – één week stage in april

Dérive Berlin Spring School 2018 is een programma van één week, georganiseerd door Avans Hogeschool, in samenwerking met Belius Foundation (Berlijn) en het Centre of Applied Research for Art, Design & Technology (Caradt).

Deelname aan het Spring School-programma
Voor de pilot van 2018 worden maximaal 12 studenten van Avans Hogeschool (AKV|St.Joost, CMD AI&I & en CMD ACUE) uitgenodigd om deel te nemen aan een “guided dérive”, dwz een begeleide leer- en onderzoekservaring binnen een omgeving van cutting-edge projecten op het snijvlak van kunst, design en technologie in een levendige stedelijke omgeving. Dit wordt een intensief programma waarmee deelnemers zich onderdompelen in de creatieve stedelijke ruimte van de Duitse hoofdstad om hun onderzoeksvaardigheden en -vermogens te vergroten en impulsen te genereren voor hun eigen creatieve werk.

LAUNCH EVENT
Maandag 4 december 2017, 15.30 uur – AKV|St.Joost, Kapel, Beukenlaan, Breda
Andreas Krüger (Belius) en Avanslector Sebastian Olma geven een overview van het programma. Een of twee masterstudenten presenteren het resultaat van hun twee maanden Dérive in Berlijn. Tot slot ontvang je informatie over hoe je kunt solliciteren voor deze stage van een week. Overweeg je deelname; vraag aan je opleidingscoördinator of jouw studiejaar hieraan meedoet en indien ja; bezoek dan het launch evenement.

Programma
Dérive Berlin Spring School biedt een intensief programma van één week van praktijkgericht onderzoek in kleine teams binnen het netwerk van Belius Foundation. De algemene doelstelling is de toepassing van de specifieke vaardigheden binnen een multidisciplinair team in een cultureel uitdagende stedelijke omgeving. Na voorbereiding en de formulering van een specifieke onderzoeksvraag onder supervisie van Caradt / Belius, zullen kleine groepen studenten in relevante lokale organisaties / bedrijven / initiatieven worden geplaatst.

Het onderzoeks- en probleemoplossingsproces – met inbegrip van stadsexcursies (strollology), prototyping, ideation labs, expertbijeenkomsten, gebruiker/klant gesprekken – zal door de studenten worden gedocumenteerd in een medium naar keuze. De documentatie (film, website, tijdschrift, enz.) Zal de belangrijkste uitkomst zijn van de Dérive Spring School, die zal worden gepresenteerd op het slotevenement in Berlijn, dat zal worden bijgewoond door Belius-partners en vrienden.