MC – lectorenplatform -Lectorenplatform voor kunst, wetenschap en technologie

Het in juli 2017 opgerichte lectorenplatform is in bedrijf en richt zich op vakoverstijgend onderwijs op het hybride snijvlak van kunst en bèta.
Tafel
Samenwerking
Het lectorenplatform is een bundeling van krachten van lectoren Melissa Bremmer en Emiel Heijnen (AHK) met mede-lectoren Anna Hotze (Hogeschool iPabo), Dick Rijken (Haagse Hogeschool), Michel van Dartel (Avans Hogeschool), Monique Pijls en Geert Lovink (Hogeschool van Amsterdam) en Anne Nigten (Hogeschool Rotterdam). Ook werd samengewerkt met CLICKNL.

Doel van het platform
Het lectorenplatform richt zich op vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. De ambitie is om leerlingen en studenten te stimuleren om vanuit verschillende kennisdomeinen tot een nieuwe manier van leren en probleemoplossen te komen. Het platform wil daarom praktijkbeoefenaars, wetenschappers en docenten uit verschillende sectoren en disciplines bij elkaar brengen. De opbloeiende, interdisciplinaire praktijken van wetenschappers en kunstenaars zijn een inspiratiebron voor de vernieuwing van het funderend en beroepsonderwijs.

Samenwerking en activiteiten
Het platform zoekt naar samenwerking om onderzoek naar onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie binnen verschillende sectoren te bevorderen. Concrete activiteiten van het platform zijn het organiseren van themabijeenkomsten en ‘designathons’. Ook wordt een digitale bronnenbank gelanceerd met voorbeelden van interdisciplinaire ontwerppraktijken. Op de website van het lectorenplatform is de voortgang te volgen.