BAD – nieuws – Nieuw lectoraat Biobased Art & Design bij Caradt

Biobased Art & Design is het derde lectoraat van Caradt. Het onderzoek in Biobased Art & Design beoogt een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de maatschappelijke relevantie van de Biobased Economy.

Het lectoraat wordt een platform voor praktijkgericht kunst- en ontwerponderzoek naar het integreren van Biobased grondstoffen en processen. De Biobased Society is een toekomstbeeld waarin het gebruik van fossiele bronnen is uitgebannen, mede door de inzet van gewassen en plantaardige reststromen. Op weg naar deze toekomst moeten oude en nieuwe technologieën worden (her)ontdekt, gaan bedrijven en consumenten hun gedrag en keuzes veranderen, om uiteindelijk de gehele maatschappij naar de nieuwe vormen van energie en materialen in te richten.

Biobased logo

Samenwerking
Het nieuwe lectoraat is een samenwerking van Avans Hogeschool en Hogeschool Rotterdam. De kenniskring van het toekomstig lectoraat zal bestaan uit onderzoekers van de kunstacademies AKV|St.Joost, Willem de Kooning en van de de opleidingen Communication & Multimedia Design van Avans Hogeschool. Er zal samengewerkt worden met technische disciplines, zoals het Avans Centre of Expertise Biobased Economy, het nationale Lectorenplatform Biobased Economy en het Rotterdamse Institute of Engineering and Applied Sciences.

Nieuwe lector
De gesprekken met de beoogde lector zijn in een vergevorderd stadium. Naar verwachting zal zij haar werkzaamheden per 1 november aanstaande aanvangen.