MC – lecture – Michel van Dartel geeft gastcollege op Duitse Kunsthochschule in Halle

Avanslector Michel van Dartel verzorgt op dinsdag 17 april een ‘Jour Fixe‘ van de Duitse Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle. Hij zal dit college baseren op zijn lectoraatsthema ‘Aesthetics in the Wild’. Hierin verbindt hij recente inzichten in de cognitiewetenschap aan de kunst- en designpraktijk en pedagogiek.

publication lectorale rede
Gastcolleges

Michel van Dartel geeft regelmatig gastcolleges op buitenlandse universiteiten en hogescholen. Vorige maand gaf hij samen met kunstenaar Max Dovey een workshop aan het Royal College of Art in Londen.