MC – onderzoek – Sensory augmentation voor verbeteren van publieke ruimte

Het project Sensory Augmentation for Public Spaces (SAPS) gaat in mei van start. Door het innovatiepotentieel van sensory augmentation in te zetten voor het (her)ontwerpen van de publieke ruimte, neemt het project fysieke interactie met mensen onderling en de omgeving als uitgangspunt voor de verbetering.

Haptic vision interface
Haptic vision interface. Een voorbeeld van een sensory augmentation-interface dat gebruikt wordt in de samenwerking tussen Tilburg University en Avans Hogeschool

Onderzoekers van Caradt werken in dit project samen met KITT Engineering, een specialist in IT-toepassingen, Tilburg University en het cross-disciplinaire platform V2_. Het project richt zich op een eerste inventarisatie van toepassingen van sensory augmentation voor de publieke ruimte. Resultaten uit dit project worden gebruikt voor een Smart-Culture aanvraag bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO)

Sensory augmentation
Mensen nemen de wereld om hen heen waar door gebruik te maken van de correlaties tussen hun fysieke acties en de veranderende zintuiglijke input die uit die acties voortkomt. Interfaces die niet-menselijke sensorgegevens vertalen in signalen die compatibel zijn met de menselijke zintuigen, kunnen ons vermogen om de wereld te begrijpen vergroten. Zulke sensory augmentation heeft recent tot baanbrekende toepassingen geleid, maar wordt voor het opnieuw inrichten van publieke ruimtes nog niet gebruikt.

Twee voorbeelden van sensory augmentation zijn de blindengeleidenstok The Enactive Torch en de kunstinstallatie Invisible Labyrinth. Het eerste voorbeeld bestaat uit een zaklampachtig kastje dat het signaal van een afstandssensor vertaalt in vibratie van het kastje. Het bewegen van deze ‘torch’ biedt de ervaring van ‘zien met je hand’. In het tweede voorbeeld, Invisible Labyrinth, ervaren museumbezoekers op basis van sensory augmentation de suggestie van een complex doolhof, via de vibratie van een hoofdband die de nabijheid en locatie van onzichtbare muren suggereert.