Caradt related – publicatie – Raad voor Cultuur schrijft adviesrapport over ontwerpsector

Ontwerpen is veel meer dan alleen mooie vormgeving; het is een manier van kijken en denken. Die potentie van de ontwerpsector kan volgens de Raad voor Cultuur veel meer worden benut. De raad ziet graag dat het ministerie van OCW hierbij het voortouw neemt. Dat schrijft de raad in zijn advies ‘Ontwerp voor de toekomst’ over architectuur, e-cultuur en vormgeving. Avanslector Sebastian Olma was lid van de commissie die dit advies heeft voorbereid.

Lees meer over het advies van de raad op de site van de Raad voor Cultuur. Het advies ‘Ontwerp voor de toekomst’ is één van de tien adviezen over de stand van zaken in de cultuursector die de raad tussen november 2017 en de herfst van 2018 op verzoek van de minister van OCW uitbrengt. Tijdens de Dutch Design Week (op woensdag 24 oktober 2018) gaat de raad over dit advies in gesprek met het publiek.