MC – lecture – Studenten maken kennis met onderzoek Michel Witter

Studenten Communication & Multimedia Design uit Breda maakten tijdens een workshop kennis met sensory substitution en augmentation devices. Docentonderzoeker en kenniskringlid Michel Witter van het lectoraat Mensgericht Creëren gaf de studenten een inkijkje in zijn onderzoek en haalde waardevolle feedback op.

Testen van devices

Na een theoretische inleiding gingen de studenten zelf aan de slag om de verschillende devices die Michel onderzoekt uit te proberen, zoals de Enactive Torch (ontwikkeld door Tom Froese, Marek McGann et al) en de kompasriem. Een aantal studenten testten de versies van beide instrumenten. De broekriem zet niet-waarneembare data, zoals je looprichting ten opzichte van het magnetische noorden, om in voelbare trillingen.

Feedback op devices

Studenten gaven feedback op de devices en zagen mogelijkheden om deze vorm van sensory-augmentation aan te passen door bijvoorbeeld gebruik te maken van driedimensionaal geluid in plaats van trillingen of de nabijheid of locatie te koppelen aan een specifieke muziekstijl (weergegeven via een hoofdtelefoon). Ook gaven zij enkele suggesties ter verbetering van het prototype, de tactile feedback belt, waarmee Michel deelneemt aan Sencity festival. In de installatie voor Sencity voelt de gebruiker virtuele objecten via trilelementen in de riem.

Sencity 2019

De workshop van Michel was bedoeld als kennismaking met zijn onderzoek en ter inspiratie voor de studenten. Michel zal later met een selectie studenten een nieuw prototype van de tactile feedback belt testen als voorbereiding op de installatie voor het Sencity festival op 30 maart in Utrecht.