Conferentie – 24 mei – lectorenplatform

Het lectorenplatform ‘Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie’ (OKWT) organiseert op vrijdag 24 mei een conferentie over crossovers in onderwijs, kunst, wetenschap en technologie.

Programma

Verschillende sprekers geven een presentatie over hun artssciences praktijk, ter inspiratie voor het onderwijs. Daarnaast zijn een aantal kunst-/wetenschap-/techniek-instellingen te zien en presenteert het lectorenplatform, waar Caradt-lector Michel van Dartel, onderdeel van uitmaakt, haar onderzoeksagenda in de vorm van een manifest. Met o.a. Forensic Architecture (ovb), Emer Beamer, Michiel Koelink, Michel van Dartel, Raoul Frese e.a. Ook kenniskringlid Sarah Lugthart presenteert haar onderzoeksresultaten.

Datum: 24 mei 2019
Tijd: 10.00 – 18.00 uur
Locatie: Mediamatic, Amsterdam
Deelname is gratis. 

Meer informatie en aanmelden kan via deze link.