MC – conferentie – lectorenplatform

Het lectorenplatform ‘Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie’ (OKWT) organiseerde op vrijdag 24 mei een conferentie over crossovers in onderwijs, kunst, wetenschap en technologie.

Programma

Verschillende sprekers gaven een presentatie over hun ArtScience praktijk, ter inspiratie voor het onderwijs. Daarnaast waren een aantal kunst-/wetenschap-/techniek-instellingen te zien en presenteerde het lectorenplatform, waar Caradt-lector Michel van Dartel onderdeel van uitmaakt, haar onderzoeksagenda in de vorm van een manifest. Met o.a. Forensic Architecture (ovb), Emer Beamer, Michiel Koelink, Michel van Dartel, Raoul Frese e.a. Ook kenniskringlid Sarah Lugthart presenteerde haar onderzoek Situated Design in Immersive Storytelling Practices.

Impressie van de conferentie