MC – conferentie presentatie – Posterpresentatie Gabri Heinrichs op onderwijsconferentie in Heerlen

Caradt-onderzoeker Gabri Heinrichs van het lectoraat Mensgericht Creëren geeft een posterpresentatie, Beoordelen van hbo-stages aan de hand van domain-specific epistemic beliefs, tijdens de ORD 2019 in Heerlen.

Onderzoek

In het onderzoek van Heinrichs verkent hij de mogelijkheden om effecten van stages directer te meten. Voor hbo-opleidingen vormt de praktijkstage een belangrijk, maar lastig te beoordelen onderdeel van het curriculum. Stagebeoordelingen zijn betrouwbaarder en meer valide als naast gerealiseerde beroepsproducten ook de persoonlijke ontwikkeling van studenten wordt beoordeeld. Eén van de voornaamste parameters van deze ontwikkeling betreft de houding van de student tot vakkennis en -expertise. Dergelijke domain-specific epistemic beliefs kunnen worden gemeten en beoordeeld aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten.

ORD 2019

Onderwijsonderzoekers presenteren en bediscussiëren tijdens de ORD 2019 effectieve en efficiënte ideeën, nieuwe methodieken en uitdagende onderwijsontwerpen. Ook worden innovatieve methoden van onderzoek gepresenteerd.