MC – conferentie presentatie – Posterpresentatie Gabri Heinrichs Onderwijs Research Dagen

Caradt-onderzoeker Gabri Heinrichs presenteerde zijn onderzoek Beoordelen van hbo-stages aan de hand van domain-specific epistemic beliefs tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD), 26-28 juni 2019 in Heerlen.

Resultaten

Tijdens zijn posterpresentatie besprak Gabri de resultaten van zijn onderzoek. Uit zijn onderzoek bleek dat er geen significante relatie aangetoond kan worden tussen de ‘epistemic beliefs & motivation’ van studenten en de studiefase waarin ze zich bevinden. De aanname was dat ‘epistemic beliefs & motivation’ meetbaar gerelateerd zijn aan de (persoonlijke) ontwikkeling die studenten doormaken door praktijkstages te doorlopen.

Vragenlijst

Voor dit onderzoek ontwikkelde Gabri een (ontwerp) domein specifieke vragenlijst over ‘epistemic beliefs’. De vragenlijst werd afgenomen onder 500 studenten Communication & Multimedia Design (n=102) en wees onder andere uit dat de interne consistentie van de ontwikkelde vragen laag was. De vragenlijst moet worden aangepast, voordat vervolgonderzoek kan plaatsvinden. Uit reacties op de posterpresentatie kwam van andere onderzoekers een aantal interessante suggesties voor vervolgonderzoek naar voren. Bijvoorbeeld om oud-stagiairs te interviewen over hun stage-ervaringen en op basis daarvan tot aangepaste of nieuwe vragen te komen.

Onderwijs Research Dagen

De ORD wordt jaarlijks georganiseerd door de Vereniging voor Onderwijs Research in samenwerking met het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek. Ongeveer 600 deelnemers uit primair tot universitair onderwijs presenteren en bespreken resultaten van onderwijsonderzoek.