MC – expositie – Studenten presenteren resultaten van ontwerpend onderzoek

Derdejaarsstudenten Grafisch en Ruimtelijk Ontwerp van AKV|St.Joost presenteerden de resultaten van hun ontwerpend onderzoek in het Havenkwartier in Breda en de wijk Boschveld in ’s-Hertogenbosch.

Lectoraatsonderzoek

De resultaten van de studenten vormen de “ruwe data” voor het onderzoek dat Caradt-onderzoeker Barbara Asselbergs binnen het lectoraat Mensgericht Creëren uitvoert. Zij onderzoekt de relatie tussen de ontwerpcontext en het succes van gesitueerde ontwerpmethoden. Voor dit verband is binnen de bestaande literatuur weinig aandacht. Eerder onderzoek van Asselbergs suggereert echter dat deze context een sterk bepalende factor vormt voor het succes van de toepassing van zulke methoden.  

Presentatie ontwerpresultaten Havenkwartier in Breda © Cindy van Rees

Samenwerking

De gemeente Breda en het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) zijn samenwerkingspartners in dit project. De onderzochte stadsgebieden zijn door hen aangedragen als ontwikkelgebieden. In het Havenkwartier in Breda en in de wijk Boschveld in ‘s-Hertogenbosch is sprake van een gemengd gebruik van de omgeving. Er zijn bewoners, bedrijven, een gevarieerde infrastructuur, ruimte voor recreatie en culturele activiteiten. Beide gebieden grenzen aan het spoor en aan het water.

Presentatie ontwerpresultaten wijk Boschveld in ’s-Hertogenbosch. © Cindy van Rees

Ontwerpvraag

De ontwerpvraag die de studenten eerder hadden ontvangen was het onderzoeken van de waarden van de twee gebieden in Breda en ‘s-Hertogenbosch door middel van gesitueerde ontwerpmethoden. De bedoeling was om de uitkomsten van het onderzoek in te zetten ten behoeve van een ontwerp, waarmee de studenten een positieve bijdrage leverden aan één van de wijken.