MC – lectorenplatform – Doorontwikkeling lectorenplatform voor kunst, wetenschap en technologie

De aanvraag voor de doorontwikkeling van het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie is door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA gehonoreerd. Caradt-lector Michel van Dartel is één van de initiatiefnemers van het platform dat sinds 2017 bestaat.

Vakoverstijgend onderwijs

Het lectorenplatform richt zich op vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Het doel van het platform is om samen met studenten vanuit verschillende kennisdomeinen te komen tot nieuwe manieren van leren en probleemoplossen. Om dit doel te bereiken zet het platform in op actualisering van de leerinhouden van de kunst- en bètavakken en hoe ze elkaar in onderlinge interactie kunnen versterken: van funderend tot beroepsonderwijs.

Het platform wil zich de komende twee jaar extra richten op het uitbreiden van het netwerk en op het doorontwikkelen van de onderzoeksagenda. Hierbij wil het platform aansluiten bij de strategische onderzoeksagenda voor het hbo en de brede implementatie van ArtsSciences educatie voorbereiden.

Samenwerking

Het lectorenplatform is een bundeling van krachten van lectoren Melissa Bremmer en Emiel Heijnen (AHK) met mede-lectoren Anna Hotze (Hogeschool iPabo), Dick Rijken (Haagse Hogeschool), Michel van Dartel (Avans Hogeschool), Monique Pijls en Geert Lovink (Hogeschool van Amsterdam) en Anne Nigten (Hogeschool Rotterdam).