AM – presentatie – Lector Sebastian Olma is spreker op seminar over Biobased Economy

Lector Sebastian Olma spreekt over Biobased Identity Politics tijdens het jaarlijkse seminar van het Lectorenplatform Biobased Economy en Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy op 10 december bij HAN Biocentre in Nijmegen.

Biobased Identity Politics

Vanuit zijn ervaring binnen de kunsten en de creatieve industrie bespreekt Olma de vraag wat eigenlijk bedoeld wordt met een biobased economy. Op de definitie van biobased zijn de afgelopen jaren allerlei verschillende perspectieven ontstaan. Olma geeft richting aan de discussie over de identiteit van de sector zoals deze nu is.

Seminar sector Biobased Economy

Tijdens dit jaarlijkse seminar voor onderzoekers en bedrijven worden presentaties gegeven over de projecten met biobased praktijkonderzoek van de laatste twee jaar. Ook wordt ingegaan op de agenda voor de komende jaren.