MC – research – ArtScienceDatabase online voor leerlingen en docenten voortgezet onderwijs

Het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie, waar ook het lectoraat Mensgericht Creëren van Caradt aan verbonden is, heeft samen met ArtechLab een bronnenbank samengesteld voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs: de ArtScienceDatabase.

Bronnen, vragen en opdrachten

In de ArtScienceDatabase vind je voorbeelden van werk op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. De bronnen laten zien hoe experts, bijvoorbeeld kunstenaars en wetenschappers, gezamenlijk werken aan het bedenken van oplossingen voor complexe problemen, gebruikmakend van bovengenoemde vaardigheden. Naast een beschrijving van het werk zijn er kritische vragen, opdrachtsuggesties en verdiepingsstof toegevoegd.