An Invitation to DANCE / Noud Heerkens

© Katarina Jazbec

Noud Heerkens onderzoekt binnen het lectoraat Mensgericht Creëren de filmische beleving van dans. Het makende onderzoek poogt bij te dragen aan een beter begrip van de rol van interactie in kunst en verloopt via bouwen en (gebruikers)testen van diverse prototypes van een interactieve installatie. Deze wordt gecombineerd met een speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde choreografie. In de eerste fase lag de focus op ‘technische’ interactie tussen toeschouwer en installatie. Zo was de beweging van een bezoeker in de installatieruimte van invloed op de getoonde videobeelden. Deze opzet leidde niet tot dansbeleving, maar tot pogingen het interactiescenario te doorgronden. In vervolgexperimenten is meer ruimte gemaakt voor ‘mentale’ interactie. Een belangrijke gebruikersproef werd uitgevoerd door studenten tijdens Studium Generale 2017. Bevindingen van dit experiment werden verwerkt in een prototype voor Cinedans festival in Eye, Amsterdam (maart 2018). In april 2019 wordt een doorontwikkelde versie van het prototype geëxposeerd bij TENT in Rotterdam en aangewend als onderzoeksinstrument in het vervolgonderzoek naar de beleving van bezoekers van de installatie.

Gestart in september 2016, lopend onderzoek.

© Katarina Jazbec

Onderzoeksvraag: Hoe creëer je een gesitueerde ervaring van gerepresenteerde dans?

Noud doet onderzoek naar de belichamende ervaring van dans. Het verschil tussen de live ervaring en de beeldschermrepresentatie van die dans. En dan met name gericht op de ervaring van de kijker. In een eerste experiment is dat gedaan door de dans te registreren met 12 camera’s die de dans vanuit verschillende posities registreerden en afgespeeld naar gelang de positie van de kijker. Alsof je zelf je kijkpositie kon kiezen. Dat leidde niet tot een immersieve ervaring, maar meer als een video-/interactiespelletje dat afleidde van de dans. De radicale stap van Noud was om de cameramensen actief bewegend te maken, met name tussen de dansers door. Dit andere uitgangspunt is verwerkt in een nieuwe installatie. Daar zijn gebruikerstesten mee gedaan met studenten op Studium Generale 2017. De uitkomsten van die test leiden tot de laatste aanpassingen aan de installatie en daarna is deze geëxposeerd op Cinedans in Eye in Amsterdam (maart 2018). Er wordt nu gewerkt aan de installatie als tool voor onderzoek naar de rol van het lichaam in de interactie met media. Deze tool zal worden gebruikt om de mate van immersiviteit te vergelijken tussen verschillende scenografische condities en interactie condities. Er volgen meer publiekspresentaties, onder andere in TENT Rotterdam (2019) en (als streven) C-Lab, Taipei, Taiwan (2019).

“De pompende muziek en de veelsoortige camerastandpunten zuigen je de monomane dans in, wat een fysieke sensatie oplevert.”

– Mirjam van der Linden, Volkskrant, 18 maart 2018:

Noud Heerkens is onderzoeker bij het lectoraat Mensgericht Creëren en docent bij de master Photography van AKV|St.Joost.

Loopbaan

Noud Heerkens werkt in de praktijk als filmmaker, curator en producent. Hij studeerde korte tijd Filosofie en Bouwkunde en legde zich vanaf 1978 volledig toe op film. In zijn werk en projecten onderzoekt hij de grenzen van het medium en de cross-over van film met andere disciplines. Zijn films zijn opgenomen in de filmcollectie van het Nederlands Filmmuseum EYE

Noud doceerde aan verschillende Nederlandse kunstacademies waaronder de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, de theaterfaculteit van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de choreografieopleiding van CoDarts in Rotterdam.

Sinds 2000 is hij verbonden aan de bachelor- en masteropleidingen van AKV|St.Joost. Sinds september 2016 is Noud verbonden aan het lectoraat Mensgericht Creëren. 

Onderzoek

Binnen het lectoraat werkt Noud aan het onderzoek ‘An Invitation to DANCE’. Dit is een onderzoek naar de filmische beleving van dans. Het eindwerk is een filminstallatie, een dansarena, waar de bezoeker zich actief laat meevoeren in de wereld van de dansers.

In maart 2018 ging de installatie in première tijdens het internationale Cinedans Festivain Filmmuseum EYE.