Dérive Spring School

Dérive Berlin Spring School is een onderzoeksstage, georganiseerd in samenwerking met de Belius Foundation Berlin. Twaalf studenten, vier van elk van de drie deelnemende academies, werden in het voorjaar van 2018 uitgekozen om een week lang onderzoek te doen in Berlijn. Het programma biedt studenten een geleide leer- en onderzoekservaring in een omgeving van actuele projecten in Berlijn op het snijvlak van kunst, design en technologie. De deelnemers dompelen zich onder in de creatieve stedelijke ruimte van de Duitse hoofdstad. Ze vergroten hun onderzoeksvaardigheden en -mogelijkheden en krijgen een impuls voor hun eigen creatieve werk. Interdisciplinaire onderzoekssamenwerking tussen studenten van drie academies is één van de doelen. De Spring School van 2018 was een pilot. De wens is om dit jaarlijks te herhalen. Het streven is het project te verbinden met de Berlijnse Weissensee kunstacademie. De Spring School is een spin-off van het Derive masterprogramma waarin jaarlijks 2 masterstudenten 2 maanden in Berlijn verblijven.